BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc 2017

Thực hiện theo kế hoạch kế hoạch số 30/KH-GĐPT của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về việc tổ chức kế hoạch Thi Lên Bậc Năm 2017 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Trong Tỉnh Kiên Giang, vào lúc 14 giờ ngày 26/11/2017 hơn 300 đoàn sinh đã tham gia kỳ thi lên bậc tại 6 điểm thi.

Kỳ thi lên bậc đồng thời được tổ chức tại 6 điểm thi gồm:

– Các đoàn sinh tại 5 đơn vị: Tam Bảo (Rạch Giá), Bửu Quang, Bửu Khánh, Kim Quang, Phật Quang tập trung thi tại chùa Tam Bảo (tp Rạch Giá).

– Đoàn sinh tại đơn vị Thanh Hòa và Tam Bảo (Hà Tiên) tập trung thi tại chùa Tam Bảo (TX Hà Tiên).

– Đoàn sinh tại 2 đơn vị Ngọc Hưng và Bửu An thi tại chùa Bửu Sơn (huyện An Biên).

– Các đoàn sinh tại 3 đơn vị: Bửu Thọ (huyện Châu Thành), Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và Sùng Đức (huyện Phú Quốc) thi tại đơn vị mình.

Hơn 300 đoàn sinh của 8 bậc ngành Thiếu và Oanh Vũ đã cùng nhau trải qua 3 môn thi: Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Niên và Văn Nghệ.

Kết quả thi và chứng chỉ lên bậc sẽ được Ban Hướng Dẫn công bố Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Ban Hướng Dẫn tổ chức ngày 1/1/2018.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Điểm thi chùa Bửu Sơn (huyện An Biên)

Điểm thi chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành)

Điểm thi chùa Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Điểm thi chùa Tam Bảo (Tp Rạch Giá)

Điểm thi chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp)

Điểm thi chùa Sùng Đức (huyện Phú Quốc)

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.