Ngày xưa trong khu rừng kia có tiên nhân Sằn Đề tu hạnh TỪ Bi và Nhẫn Nhục.Một ngày kia vua Ca Lợi đem một đoàn cung nữ vào rừng rong chơi.Sau khi vui vẻ và dùng cơm trưa vua nằm trên chiếc nệm lông chim và ngũ say.Đoàn cung nử chạy nhãy tung tăng thấy có một vị tiên nhơn oai nghi nên kéo đến đãnh lễ hỏi đạo.Tiên nhơn thuyết về hạnh từ bi và nhẫn nhục,các nàng nghe say mê không nhàm chán.Nhà vua tĩnh dậy không thấy các cung nữ của mình thì giận lắm xách kiếm đi tìm.Thấy các thế nữ ngồi quay quần bên tiên nhân bằng quát: “Ông làm gì ở đây?

Tiên nhơn đáp:

– Tôi tu hạnh Từ bi và Nhẫn nhục.

Nhà vua lớn tiếng bảo:

– Để ta xem nhà ngươi có đủ hạnh Từ bi – Nhẫn nhục không?

Nói xong nhà vua lấy kiếm chặt cả đôi tay tiên nhân rớt xuống đất,máu chảy linh láng.

Và hỏi:

– Tâm nhà ngươi có động không?

– Tôi tu hạnh Từ bi và Nhẫn nhục nên không động.

– Làm sao có thể tin lời ngươi được?

Tiên nhân điềm đạm đáp:

– Nếu lời tôi nói là đúng máu tôi sẽ biến làm sữa và hai tay tôi tự hoàn phục như cũ. Nói xong dòng máu đỏ đã biến thành sữa trắng bay lên thơm ngát hai cánh tay tự động rời khỏi mặt đất và ráp vào y như cũ. Nhà vua và đoàn cung nữ thấy vậy sợ quá bỏ chạy khỏi khu rừng.

Khu rừng bỗng nổi gió to sấm sét đánh chết nhà vua.

Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:

Chúng ta là một Phật tử đã thắm nhuần lời dạy của chư Thánh tăng nên dù ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào cũng không được xúc phạm bậc hiền nhân thánh trí. Các bậc hiền nhân đả tích tụ hàng hà công đức, oai lực vô biên dù trông các vị rất bình thường nhưng chung quanh các Ngài luôn có Long thàn hộ pháp chở che. Cổ nhân có câu “Kính lão đắc thọ” để nói lên lòng kính trọng người già mà người xưa đã dạy.

Ngày nay nhiều người chỉ có được một chút hiểu biết đã ngã mạn coi mình là hay là giỏi, cũng chỉ vì bất đồng chánh kiến đã khinh thường hàng Cao túc tiền bối phủ nhận sự thành tựu của Phật giáo nước nhà, người Phật tử phải biết kính nhường khiêm cung mới có thể làm Phật sự tu hạnh Bồ tát đạo.

 

BIÊN TẬP

Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long

Nguyên chánh thư ký BHD PB GĐPT TP Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here