Thông Báo: Mời họp lệ Ban hướng dẫn PB.GĐPT quý IV-2015

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ : 19/TB-GĐPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~~~o0o~~~~~~

 


Rạch Giá, ngày 9 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v mời họp lệ Ban hướng dẫn GĐPT quý IV-2015

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬTRONG TỈNH KIÊN GIANG
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Thầy Trụ trì;

Kính thưa quý Ban Huynh trưởng,

 

Kỳ họp lệ quý IV-2015 của Ban hướng dẫn PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang sẽ được tổ chức:

-Vào lúc 08 giờ ngày thứ Bảy, 26/9/2015 (làm việc một buổi sáng)

-Tại chùa Tam Bảo, tp Rạch Giá.

-Thành phần dự họp :

+Ban viên Ban hướng dẫn PB.GĐPT Tỉnh KG

+Gia trưởng và liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT (thay mặt đơn vị)

+Huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên

 

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Tỉnh kính mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên sắp xếp công việc, có mặt đầy đủ để tham dự  và đóng góp ý kiến tổ chức thực hiện các mặt hoạt động trong quý IV-2015 được thành công viên mãn.

 

Khi đến dự họp, anh chị em  nhớ thực hiện những việc cần thiết sau đây :

-Báo cáo quý III-2015

-Thu tiền bảo trợ

-Chuẩn bị ý kiến đóng góp vào các hoạt động trong chương trình nghị sự.

 

Kính mong các đơn vị triển khai thực hiện tốt Thông báo này.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

ĐÍNH KÈM: Chương trình nghị sự

 

 

TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Phiên họp lệ BHD-GĐPT quý IV-2015

(Chùa Tam Bảo-Rạch Giá, ngày 26/9/2015)

08 giờ 00 – 08 giờ 20:;

         -Thư ký Ban Bảo trợ thu tiền bảo trợ

         -Thủ quỹ BHD thu nguyệt liễm

08 giờ 20 : khai mạc

1. Niệm Phật cầu gia bị

2. Chào huy hiệu Sen Trắng

3. Các đơn vị báo cáo

4. Chị Trưởng ban giải quyết các vướng mắc của đơn vị (nếu có)

5. Rút kinh nghiệm trại Lộc Uyên XII-2015 tại Hà Tiên

6. Rút kinh nghiệm trại hội thảo huynh trưởng toàn quốc

7. Bàn kế hoạch tổ chức trại Hạnh VII – 2015.

8. Thảo luận kế hoạch huấn luyện dài hạn.

9.Bàn việc tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2015.

10.Hồi hướng

11 giờ 00 : dùng cơm

11 giờ 30 : ra về

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.