Thông báo: V/v xét xếp cấp đợt I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 27/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2567
Kiên Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v xét xếp cấp đợt I, nhiệm kỳ 2022 – 2027
cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: BAN HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH

 • Căn cứ vào chương trình làm việc dự kiến năm 2024 của Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang.
 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị trong tỉnh Kiên Giang.

Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang kính thông báo đến các đơn vị về việc lập hồ sơ xét xếp cấp Tập, cấp Tín cho Huynh trưởng đang sinh hoạt tại GĐPT Kiên Giang như sau:

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP:

1) Đối với cấp Tập:

 • Đủ 23 tuổi (sinh năm 2001 trở về trước)
 • Có tu tập tự thân, có đạo đức, phẩm hạnh tốt.
 • Đã trúng cách trại huấn luyện A Dục.
 • Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 3 năm liên tục.
 • Có tinh thần, thiện chí phục vụ tổ chức.

2) Đối với cấp Tín:

 • Đủ 28 tuổi (sinh năm 1996 trở về trước)
 • Đã trúng cách trại huấn luyện Huyền Trang.
 • Thâm niên cấp Tập ít nhất 5 năm.
 • Đang sinh hoạt, có thâm niên Huynh trưởng ít nhất 8 năm liên tục.
 • Có tu tập tự thân, có đạo đức, phẩm hạnh tốt.
 • Có tinh thần, thiện chí, năng lực phục vụ tổ chức hiệu quả.

3) Đặc cách:

 • Mỗi Huynh trưởng chỉ được đặc cách 1 lần trong đời.
 • Mỗi trường hợp chỉ xét đặc cách 1 điều kiện.
 • Huynh trưởng nam đủ 75 tuổi, Huynh trưởng nữ đủ 70 tuổi được đặc cách xếp cấp Tập, cấp Tín, nếu có thời gian thâm niên cấp bậc Huynh trưởng gấp đôi cấp được xếp quy định.

II. HỒ SƠ XÉT CẤP:

1) Hồ sơ xếp cấp gồm:

 1. Văn bản đề nghị xếp cấp của đơn vị (chỉ cần 1 bản cho toàn đơn vị)
 2. Sách tịch huynh trưởng có dán ảnh 3×4 (cấp Tập: 03 bản – cấp Tín: 04 bản)
 3. Bản photo chứng chỉ trúng cách trại A Dục (cấp Tập) hoặc Huyền Trang (cấp Tín)
 4. Bản photo chứng nhận cấp Tập (đối với Huynh trưởng xét cấp Tín)
 5. Ảnh 3 x 4 (dán vào sách tịch + 01 ảnh để dán vào chứng chỉ xếp cấp)
 6. Trường hợp có Huynh trưởng đặc cách, đơn vị cần thêm văn bản đề nghị đặc cách (chỉ cần 1 bản theo mẫu đính kèm cho toàn đơn vị)

2) Chú ý:

 • Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ như mục 1.
 • Ảnh 3×4: Huynh trưởng phải mặc đoàn phục hoặc lễ phục, không đội nón, có đầy đủ huy hiệu, bảng tên, bảng chức vụ theo đúng nội quy GĐPT Việt Nam; mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, pháp danh, đơn vị.
 • Sách tịch huynh trưởng phải có xác nhận và ký tên của Gia trưởng; Trường hợp Gia Trưởng xin xếp cấp thì phải có xác nhận và ký tên của Thầy trụ trì hoặc đại diện Ban Trụ Trì ký tên và đóng dấu.
 • Mỗi bộ hồ sơ bỏ vào phong bì riêng và không bấm ghim lên hồ sơ.
 • Ban Huynh trưởng đơn vị cần kiểm tra kỹ hồ sơ; nếu có thiếu sót thì phải hỗ trợ huynh trưởng điều chỉnh, bổ sung trước khi gởi về Ban Hướng Dẫn.

3) Nộp hồ sơ:

 • Các đơn vị chuyển hồ sơ về Ban Hướng Dẫn trước ngày 29/1/2024.
 • Nơi nhận hồ sơ: Htr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn – UV Nội Vụ Ban Hướng Dẫn (Địa chỉ: 105 Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá – Điện thoại: 0913 190 260)
 • Ban Hướng Dẫn chỉ nhận hồ sơ do đơn vị gởi về, không nhận hồ sơ cá nhân.

Việc xét xếp cấp cho Huynh trưởng rất quan trọng vì không chỉ liên quan đến danh dự, uy tín của cá nhân Huynh trưởng mà còn của cả tổ chức Gia Đình Phật Tử. Vì vậy Thường trực BHD tha thiết kêu gọi các đơn vị hãy thực hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương để đảm bảo quyền lợi cho Huynh trưởng và tương lai của tổ chức áo Lam Kiên Giang.

 

NƠI NHẬN:

 • Ban HDPT “Để báo cáo”
 • Các đơn vị “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

Đính kèm:

(Nhấn vào tên văn bản để tải về)

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Với hận diệt hận thù,
  Ðời này không có được.
  Không hận diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 07 năm 2024
  23
  Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
  Thứ 3
  Ngày Mậu Tý
  Tháng Tân Mùi
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  18
  Tháng 06
  Kiên Giang