Thông Báo: v/v Tổng Khai Giảng Các Lớp Tu Học Huynh Trưởng Kiên Trì Định

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 27/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 15  tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổng khai giảng các lớp tu học huynh trưởng

Kiên – Trì – Định

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

-Căn cứ Nội quy GĐPT và Quy chế Huynh trưởng GĐPT;

-Căn cứ chương trình tu học của huynh trưởng do Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Trung ương ban hành;

-Được sự cho phép của Thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang;

Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh như sau :

1) Buổi lễ tổng khai giảng:

các lớp học Kiên – Trì – Định sẽ được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 ngày 16/9/2017 tại chùa Phật Quang, số 83 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang .

Nội dung làm việc gồm có:

08 giờ :       1.Cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh

                   2.Niệm Phật cầu gia bị

                   3.Lễ Đoàn

                   4.Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự

                   5.Phát biểu khai mạc

                   6.Báo cáo nội dung lớp học Kiên – Trì – Định

                   7.Đạo từ của ban Chứng minh

                   8.Cảm tạ của ban tổ chức

                   9.Hồi hướng

                  10.Cung tiễn Chư Tôn đức rời hội trường.

09.30 :         -HTr đã trúng cách bậc Định học chung với lớp bậc Lực V 

                       Đề tài “Phật giáo trong sứ mệnh hòa bình” do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn thuyết giảng.

                   -HTr các bậc Kiên-Trì-Định học chung

                       đề tài “Đức tin của người  Huynh trưởng” do Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng

11.00 :         -Ngọ trai – Chỉ tịnh

                   -Các HTr bậc Kiên – Trì – Định ra về

13.00 :         -Lớp học bậc Lực sinh hoạt – giao lưu

13.30 :         -Học viên bậc Lực tiếp thu đề tài “Tam Vô Lậu Học”

                    do Sư cô Thạc sĩ Thích Nữ Thoại Liên thuyết giảng.

15.00 :         -Dây thân ái – Ra về

2)Thành phần tham dự:

tất cả huynh trưởng có cấp và tập sự, cụ thể như sau:

2-1) Kính mời các anh chị Vạn Hạnh 2, 3, 4 tham dự

2-2) Huynh trưởng cấp Tín, Tập đang học bậc Lực hoặc đã trúng cách bậc Định (tham gia lớp học bậc Lực V)

2-3) Huynh trưởng tập sự đã trúng cách bậc Trì (tham gia lớp học bậc Định)

2-4) Huynh trưởng tập sự đã trúng cách bậc Kiên (tham gia lớp học bậc Trì)

2-5) Huynh trưởng tập sự đủ 17 tuổi, chưa trúng cách bậc Kiên (tham gia lớp học bậc Kiên)

3)Tất cả huynh trưởng mặc lễ phục

khi tham dự lễ khai giảng (Đối với các huynh trưởng tập sự chưa có lễ phục thì mặc đoàn phục sinh hoạt thường ngày – Nhớ đeo đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, bảng tên, mang giày có vớ và đội nón Tứ Ân)

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong sinh hoạt GĐPT, được sự quan tâm chứng minh của Ban Thường trực BTS.GHPGVN Tỉnh Kiên Giang và quý vị trụ trì các tự viện có sinh hoạt GĐPT. Vì vậy, rất mong các đơn vị khắc phục khó khăn, huy động 100% huynh trưởng của đơn vị tham dự để tạo khí thế tưng bừng trong ngày hội tổng khai giảng, giúp cho việc tu học của huynh trưởng đạt chất lượng cao.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

                              

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.