BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
SỐ: 29/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 15  tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Tham dự hội nghị Huynh trưởng toàn quốc lần thứ 12

Căn cứ Thông báo só 36-2018/KH/GĐPT/TW ngày 25/9/2018 của Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Trung ương v/v tổ chức hội nghị đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ 12 ;

Để cho việc tham dự hội nghị Huynh trưởng toàn quốc lần thứ 12 tại Đà Nẵng của đoàn đại biểu GĐPT Kiên Giang được thành công tốt đẹp;

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Kiên Giang ra thông báo quy định cụ thể những điều cần thiết cho chuyến đi như sau :

I-NỘI DUNG HỘI NGHỊ :

 1. Ra mắt Ban Hướng dẫn Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022
 2. Góp ý tu chỉnh một số điều trong Nội Quy GĐPT
 3. Đánh giá thành quả 20 năm sinh hoạt trong lòng GHPGVN
 4. Bổ sung hoàn chỉnh tài liệu tu học
 5. Tổ chức lễ thọ cấp Tấn

II-THỜI GIAN:

từ ngày 22 đến ngày 25/11/2018

III-ĐỊA ĐIỂM:

chùa Pháp Lâm, 574 đường Ông Ích Khiêm, Tp Đà Nẳng.

IV-DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU KIÊN GIANG :

 1. HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, trưởng đoàn
 2. HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, phó đoàn
 3. HT cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
 4. HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn
 5. HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
 6. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 7. 01 ban viên Ban Bảo Trợ GĐPT Bửu Sơn
 8. 01 ban viên Ban Bảo Trợ GĐPT Bửu Thọ

V-Y PHỤC :

-HTr nam : quần soọc xanh – áo lam cụt tay – giày Bata xanh + vớ lam cao tới gối – Nón Tứ Ân – đầy đủ huy hiệu, phù hiệu, cấp hiệu

-HTr nữ : áo dài lam – quần trắng – giày xăng-đan trắng – huy hiệu,phù hiệu, cấp hiệu đầy đủ

-Ban viên Ban Bảo Trợ :

* Nam: quần tây xanh dương đậm – Áo sơ mi lam tay dài – thắt cravat – đi giày.

* Nữ: áo dài lam – quần trắng – giày xăng-đan trắng.

VI-TÀI CHÁNH:

Mỗi huynh trưởng đóng góp tùy theo theo cấp bậc để gây quỹ giúp cho Trung ương có kinh phí tổ chức hội nghị:

-Huynh trưởng cấp Dũng       1.000.000 đồng / 1 HTr

-Huynh trưởng cấp Tấn          500.000 đồng / 1 HTr

-Huynh trưởng câp Tín           300.000 đồng / 1 HTr

-Huynh trưởng cấp Tập          100.000 đồng / 1 HTr

-Huynh trưởng tập sự             50.000 đồng / 1 HTr

-Đại biểu tham dự hội nghị    200.000 đồng / 1 đại biểu

Thường trực BHD căn cứ số huynh trưởng của các đơn vị, chiết tính số tiền đóng góp của các đơn vị như sau :

STT

TÊN ĐƠN VỊ

CẤP DŨNG

CẤP TẤN

CẤP TÍN

CẤP TẬP

TẬP SỰ

TỔNG SỐ
TIỀN ĐÓNG

01BHD + BBT0102022.600.000 Đ
02GĐPT Tam Bảo-RG010103550.000
03GD0PT Tam Bảo-HT0302011.150.000
04GĐPT Sùng Đức0208011.450.000
05GĐPT Bửu Sơn0203051.150.000
06GĐPT Kim Quang0203750.000
07GĐPT Bửu Thọ010103550.000
08GĐPT Bửu Quang01300.000
09GĐPT Bửu An05250.000
10GĐPT Ngọc Hưng01300.000
11GĐPT Thanh Hòa0203750.000
12GĐPT Bửu Khánh020101750.000
13GĐPT Ngọc Hải010101450.000
1408 đại biểu tham dự HN1.600.000
Cộng :12.600.000

Các đơn vị kêu gọi huynh trưởng đơn vị mình đóng góp và nộp về cho thủ quỹ BHD là chị Diệu Sang vào ngày 28/10/2018 sau khi kết thúc buổi học lớp huấn luyện dài hạn.

VII-NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG CẦN HOÀN TẤT TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ:

1)Chị Diệu Sang :

-Thu tiền do các đơn vị đóng góp, nộp về TW trước ngày 01/11/2018 (trước khi nộp gặp anh Minh Kim để lấy địa chỉ và số tài khoản Ngân hàng)

-Số tiền 8 đại biểu đóng 200.000Đ x 8 = 1.600.000 Đ mang theo nộp tại hội nghị khi làm thủ tục đăng ký .

2)Anh Minh Lễ :

-Lập danh sách đại biểu huynh trưởng và danh sách đại biểu Ban bảo trợ (2 danh sách lập riêng) và gởi về TW trước ngày 15/10/2018

-Gởi bản góp ý tu chỉnh Nội Quy về TW cũng trước ngày 15/10/2018 (liên hệ với anh Minh Kim)

3)Chị Diệu Sang và anh Minh Lễ kết hợp với nhau, thực hiện tất cả công việc theo quy định của Ban tổ chức hội nghị và những việc cần thiết khác trong vai trò lãnh đạo đoàn đại biểu nhằm giúp cho chuyến đi của đoàn Kiên Giang thành công tốt đẹp.

 

 

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây