THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 06/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 4/2019 được tổ chức :

Thởi gian:

08 giờ 00 ngày chủ nhật 28/4/2019 (nhằm ngày 24/3 Kỷ Hợi)

Địa điểm:

 1. Chùa Tam Bảo ( dành cho bậc Kiên, Trì)
 2. Tịnh xá Ngọc Hải (dành cho bậc Định, Lực)

Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thân ái mời tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tập trung về tham dự buổi học theo thời gian và địa điểm ghi trên.

Rất mong các anh chị sắp xếp công việc, có mặt tham dự đầy đủ buổi học. 

PHỤ GHI :

Sau giờ học, mời toàn thể học viên dự họp bàn việc tổ chức liên trại huấn luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn. Do vậy, Thường trực BHD kính mời đại diện các đơn vị có mặt đầy đủ để tiếp thu nội dung kế hoạch mở trại

Đặc biệt những anh chị có tên dưới đây phải có mặt để nhận nhiệm vụ trong Ban Quản trại. Anh chị nào vắng mặt không có lý do chánh đáng, Ban Hướng dẫn sẽ phân công anh chị khác thay thế.

 1. HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên
 2. HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
 3. HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
 4. HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
 5. HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 6. HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 7. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 8. HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
 9. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 10. HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào
 11. HTr cấp Tín Thiện Khải La Thanh Hoàng
 12. HTr cấp Tập Thiện Hiếu Võ Minh Thuận
 13. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
 14. HTr cấp Tập Diệu Tín Trịnh Thị Thơ
 15. HTr cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 16. HTr cấp Tập Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.