Thông Báo: v/v Khai Giảng Các Lớp Tu Học Huynh Trưởng Kiên Trì Định

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 14/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v Khai Giảng Các Lớp Tu Học Huynh Trưởng Kiên Trì Định

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Căn cứ Nội quy GĐPT thuộc GHPGVN;
 • Căn cứ chương trình tu học của huynh trưởng do Phân ban Gia Đình Phật Tử Trung ương ban hành;
 • Được sự cho phép của Thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang;

Thường trực Phân ban GĐPT Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh như sau:

1. Đăng ký danh sách Kiên – Trì – Định:

Các đơn vị các vị đăng ký danh sách học viên theo mẫu dưới đây (đơn vị có thể tải file mẫu đăng ký, điền vào và gởi về email: bhd@gdptkiengiang.vn hoặc gởi trực tiếp cho anh Huệ Thiện). Hạn chót để nộp danh sách là ngày 18/7/2023 

Mau Danh Sach Kien Tri Dinh

Nhấn vào đây để tải về

2. Điều kiện học viên:

Bậc Kiên:

 • Do các đơn vị tuyển chọn trong số đoàn sinh ngành Thiếu đủ 16 tuổi.

Bậc Trì:

 • Các Huynh trưởng đã trúng cách bậc Kiên (Không phân biệt đã qua hay chưa qua trại Lộc Uyển)
 • Chỉ đặc cách cho Huynh trưởng đã đủ 25 tuổi trở lên.

Bậc Định:

 • Đã trúng cách bậc Trì.
 • Đã qua trại A Dục.

3. Lễ Khai Khóa Kiên – Trì – Định

 • Buổi lễ khai khóa Kiên – Trì – Định sẽ được tổ chức kết hợp với lễ khai khóa liên trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn lúc 7 giờ ngày 29/7/2023 (ngày 12 tháng 6 năm Quý Mão).
 • Sau buổi khai giảng các học viên sẽ học đề tài đầu tiên của các bậc do Chư Tôn Đức giảng sư thuyết giảng.
 • Học viên dự lễ khai khóa mặc trại phục theo thông báo số 13/TB-GĐPT V/v Mở liên trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX-2023.
 • Sau lễ khai khóa, các anh chị có nhiệm vụ trong Ban Quản Trại trại A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
 • Học viên Kiên – Trì – Định sau khi dự lễ khai khóa có thể ra về hoặc nếu ở lại tham gia trại sẽ do Ban Quản Trại liên trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn tùy nghi sắp xếp công việc.

4. Các thông tin khác:

 • Mỗi học viên đóng lệ phí 50.000đ (đơn vị thu và nộp cho chị Tuệ Nghiêm)
 • Tất cả học viên phải tham dự lễ khai khóa. Học viên không dự lễ khai khóa (trừ 2 đơn vị tại Phú Quốc) sẽ không có tên trong danh sách học viên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong sinh hoạt GĐPT, được sự quan tâm chứng minh của Ban Thường trực BTS.GHPGVN Tỉnh Kiên Giang và quý vị trụ trì các tự viện có sinh hoạt GĐPT. Vì vậy, rất mong các đơn vị khắc phục khó khăn, huy động 100% huynh trưởng của đơn vị tham dự để tạo khí thế tưng bừng trong ngày hội tổng khai giảng, giúp cho việc tu học của huynh trưởng đạt chất lượng cao.

Mọi thắc mắc nếu có, xin liên hệ với anh Huệ Thiện để được hỗ trợ.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang