THÔNG BÁO: V/v Dời ngày tổ chức Trại Họp Bạn GĐPT Kiên Giang Kính mừng Phật đản PL.2565 & chào mừng 70 năm GĐPTVN

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 11/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 15 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Dời ngày tổ chức Trại Họp Bạn GĐPT Kiên Giang
Kính mừng Phật đản PL.2565 & chào mừng 70 năm GĐPTVN

Kính gửi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  • Căn cứ Kế hoạch số 010/KH-GĐPT ngày 04/5/2021 của Phân Ban GĐPT Kiên Giang V/v tổ chức Trại Họp Bạn GĐPT Kiên Giang kính mừng Phật Đản PL 2565 và chào mừng kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam;
  • Căn cứ công văn số 106/CV-HĐTS ngày 08/5/2021 của Hội Đồng Trị sự Trung ương GHPGVN V/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới,

Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo :

  • Đình hoãn việc tổ chức Trại Họp Bạn GĐPT-KG theo Kế hoạch nêu trên.
  • Khi nào Giáo Hội cho phép các tự viện hoạt động bình thường trở lại, Phân Ban sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch mở trại .

Kính mong các đơn vị thực hiện nghiêm theo tinh thần Thông báo này

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.