Một Đội Trưởng Đầy Lòng Tin – Đội Trưởng

ChươngThứ Nhất: là đội trưởng (chúng trưởng)

  1. Một Đội Trưởng Thực Thụ
  2. Một Đội Trưởng Đầy Lòng Tin
  3. Một Đội trưởng biết trước và đi trước
  4. Một Đội Trưởng biết chia quyền hành
  5. Đội Trưởng: Chiếc Đầu Tàu
  6. Đừng Có Sợ

Một Đội Trưởng Đầy Lòng Tin

Em tin ai? Em tin gì? Thế nào em cũng hỏi vặn lại anh như thế chứ gì? Trước hết, em tin vào đức Thích Ca Mâu Ni là vị đã tự giác ngộ hoàn toàn. Sau khi đã giác ngộ rồi, Ngài bày lại cho chúng ta những cách thức để giác ngộ. Ngài thiết lập tổ chức Tăng già, dứt bỏ tất cả mọi tham vọng trần tục để chuyên chú vào việc thực hành và hướngd ẫn chúng ta đi đúng với phương pháp của Phật để đạt tới giác ngộ như Ngài. Tin là tin như thế đó.. Chắc các em đã học Ba Ngôi Báu rồi chứ, chắc các em đã đọc kỹ và suy ngẫm cặn kẻ lịch sử đức Phật Thích Ca rồi chứ! Cả cuộc đời Ngài là một bài thuyết pháp không lời khiến chúng ta đặt hoàn toàn tin tưởng vào vị giáo chủ của chúng ta, phải không em?

Rồi đến, em còn tin ai nữa? Còn ai nữa! Chính em chứ ai. Sao lại trố mắt ra nhìn anh như thế? Này: ‘Đừng tìm một nơi nương tựa nào ngoài chính mình con’. Lời đức Phật dạy như thế đó. Trong em có Phật tính kia mà! Nghĩa là có năng lực giác ngộ, có khả năng thành Phật. Em phải tin như thế để tiến bộ, các Đội sinh của em cũng phải tin như thế để mà tạo cho đời tươi đẹp hơn. Các em đều có lòng tự tin như thế cho Đội của em ngày nay tiến bộ hơn ngày qua, ngày mai thêm một bước qua ngày nay. Có lòng tin như thế các em sẽ mặt sức mà vùng vẫy, mặt sức vươn lên theo chiều hướng của BI TRÍ DŨNG.

Nếu em tin vào chính em như thế nào thì cũng đặt niềm tin vào Đội sinh của em như thế đó. Các em phải tin nhau để cùng nhau tiến về cuối đường sen trắng. Nói đến Sen Trắng là nói đến tổ chức Gia Đình Phật Tử chúng ta mà em đang hoà mình vào đó. Tin vào tổ chức, đã nằm trong tổ chức mà em không tin vào tổ chức ấy lòng em, mắt em, kể cả chân tay em sẽ nhảy nhót như ngựa không cương, như vượn trên cành. Đứng núi này sẽ trông núi nọ. Khi thuyền không định được hướng thì em ơi, nó sẽ ra sao, em trả lời anh đi!

Em còn tin ai nữa? Còn ai nữa! Chính em chứ ai (ảnh minh họa)

Mặc sức cho chúng em tay chèo tay chống, nó cũng sẽ bồng bềnh phiêu bạt không đâm vào núi thì cũng chìm vào biển sâu thôi.

Là, thế đấy. Em ạ, phải tin vào tổ chức để khỏi bị chi phối. Tin và Hiểu. Em đã đọc nội quy Gia Đình Phật Tử chưa. Em đã biết cái quá trình hoạt động của Gia Đình Phật Tử chưa? Trong hoàn cảnh nào nó đã được sinh ra và đã sống như thế nào suốt gần ba mươi năm nay?*. Chán chi sách, chán chi những tập san, chán chi những tài liệu nói đến Gia Đình Phật Tử chúng ta. Anh kể sơ vài tập nhé: ‘đây gia đình’ của anh Võ Đình Cường, ‘cương yếu và tổ chức gia đình phật tử’ của anh Nguyễn Khắc Từ, ‘sứ mệnh gia đình phật tử’ của Người Áo Lam, ‘gia trưởng’ của anh Nguyễn Khắc từ, các tập san Viên Âm, Liên Hoa, Phật Giáo Việt Nam, Từ Quang, Hải Triều Âm, Thiện Mỹ, Mùa Sen Mới đã ghi lại đầy dử những biến chuyển của tổ chức Gia Đình Phật Tử.

Về phần em, đã có những tập sách nhỏ: ‘sổ tay đội chúng trưởng của các anh Tâm Bản và Diệu Đạo do Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên xuất bản.

Đó là chưa kể đến các Nội san của các Ban Hướng Dẫn trên toàn quốc. Nếu em chịu khó tìm tòi, em sẽ thấy rõ, thấy cả chiều rộng lẫn chiều sâu, em sẽ thấy mến Gia Đình vô cùng. Lòng tin tưởng của em vào tổ chức sẽ tăng lên và em sẽ cảm thấy keo sơn gắn bó với tổ chức như không có một sức mạnh nào có thể lay chuyển được.

Tin vào đức Phật, tin vào chính em và Đội sinh của em, tin vào tổ chức, với bấy nhiêu niềm tin căn bản đó, có cái gì khó khăn mà em lại sẽ không vượt qua được, hỡi em Đội Trưởng đầy nhiệt huyết của anh.

[*] Tác giả viết vào năm 1970

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.