Một Đội Trưởng Biết Trước và Đi Trước – Đội Trưởng

G

ChươngThứ Nhất: là đội trưởng (chúng trưởng)

  1. Một Đội Trưởng Thực Thụ
  2. Một Đội Trưởng Đầy Lòng Tin
  3. Một Đội trưởng biết trước và đi trước
  4. Một Đội Trưởng biết chia quyền hành
  5. Đội Trưởng: Chiếc Đầu Tàu
  6. Đừng Có Sợ

Một Đội Trưởng Biết Trước và Đi Trước

Phải thế mới được em à. Chứ không phải à?

Đã là một Đội TRƯỞNG em phải bước đi đầu chứ đâu có phải em đứng sau để đẩy tới? ít nhất em phải biết tương đương với chương trình Trung Thiện. Đành rằng em có đi dự trại huấn luyện là em đã có phần nào uy tín đối với Đội sinh rồi đấy. Nhưng chưa đủ đâu. Với ba ngày trại, làm sao em thu nhập đuợc hết? Như một bác bếp tòm trèm vài món ăn, một khi đã dọn hết rồi thì làm sao hấp dẫn được khách hàng? Em cũng thế. Những gì thâu thập được ở trại về m ặt chuyên môn, chẳng qua cũng chỉ đứng một chỗ. Không lẽ khi các Đội sinh bắt theo kịp, em cứ đứng ì ra đó, nhìn sao cho được. Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Này em! Là Đội Trưởng em phải đi trước thật xa. Em phải đứng thật xa để mà gọi, mà ngoắc các Đội sinh tiến kịp theo mình. —, có lý nào mà Đội Trưởng để cho Đội sinh đi trước, mà em lệt bệt đi theo sau? Các Đội sinh của em sẽ nhìn em với cặ p mắt nào em nhỉ? Em hãy đứng xa xa và nói với Đội sinh: ‘Đến đây! Đến đây!’ chứ không phải ở sau vừa thúc, vừa giục: ‘Bước lên! Bước lên!’

Một Đội Trưởng Biết Trước và Đi Trước
Đã là một ĐỘI TRƯỞNG em phải bước đi đầu (ảnh minh họa) 

Biết trước và đi trước. Em phải học thêm ở các anh Đoàn Trưởng, Đoàn phó. Không những chỉ ở lúc đến với Đoàn mà còn phải học hỏi riêng. Em phải học thêm ở bạn bè, ở các Đội trưởng khác (đừng e ngại: ‘Học thầy không tày học bạn’ em ơi!). Em còn phải biết nghiên cứu thêm trong sách vở. Không phải chỉ biết mà em còn phải biết đến nơi đến chốn. Cái lối chỉ tay năm ngón và hò hét chỉ huy không đúng với tác phong độ Đội Trưởng đâu. Cái thể thức ấy không gây được thiện cảm mà cũng chẳng xúc tiến được công việc. Anh phải mau mắn khuyên em nên chịu khó và kiên nhẫn. Khi mà em vượt hẳn lên, thì tự nhiên các Đội sinh sẽ nhắm vào em mà tiến tới, hăng hái mà tiến tới, chẳng cần sự thúc giục nào.

Biết trước và đi trước mọi phương diện: sáng, kiến, kiên nhẫn, quyết tâm học tập và hoạt động… Anh đã nói, sự nhiệt thành vốn hay lây, không một đoàn sinh nào lại muốn lùi xa khi mọi người đều hăng hái tiến.

Có thế, em mới đáp ứng được phần nào lòng kỳ vọng của Gia Đình chứ.

Gắng lên, gắng lên, cười lên, vui lên để tiến tới.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
24
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 4
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 06
Kiên Giang