KẾ HOẠCH: Tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang 2022

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 06/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 27 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng
Lộc Uyển-A Dục -Huyền Trang 2022

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo kế hoạch tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang năm 2022 với nội dung như sau:

– Thời gian :

  • Giai đoạn I bắt đầu từ 07 giờ ngày 09/04/2022 đến 16 giờ ngày 11/04/2022
  • Giai đoạn II (sẽ thông báo sau)

– Địa điểm: chùa Sắc Tứ Tam Bảo, số 75 Phương Thành, phường Bình San, Thành phố Hà Tiên

– Thành phần trại sinh:

  1. Trại sinh chính thức: gồm các huynh trưởng đã trúng cách các bậc Kiên, Trì, Định trong cuộc thi khảo sát tổ chức ngày 27/09/2020 tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá
  2. Trại sinh dự thính: các đơn vị được gửi huynh trưởng tập sự, đủ tuổi nhưng chưa trúng cách bậc Kiên đến dự thính chương trình huấn luyện trại Lộc Uyển. Kết quả thi kết khóa sẽ được bảo lưu, khi nào trúng cách bậc Kiên sẽ được cấp chứng chỉ Lộc Uyên sau.

– Trại phí:

  • Trại sinh Huyền Trang 100.000 đồng/người
  • Trại sinh A Dục và Lộc Uyển 50.000 đồng/người

– Trại quy:

  • Trại sinh sinh mặc đoàn phục GĐPT đúng theo Nội quy GĐPT
  • Mỗi trại sinh mang theo ba lô đeo vai và một cây gậy dài 1,6 mét
  • Trại sinh mang theo đồ dùng cá nhân, thuốc uống và thường phục…
  • Trại sinh không được mặc quần jean, không đeo nữ trang

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này để giúp cho trại huấn luyện năm nay đạt kết quả tốt đẹp.

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.