Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang Thọ Cấp Tấn

Hòa chung không khí Hội nghị đại biểu Gia Đình Phật Tử Việt Nam, sáng ngày 24/11/2018, tại chánh điện chùa Pháp Lâm (Tp Đà Nẵng) Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương đã tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho 150 anh chị Huynh Trưởng có đủ điều kiện và cống hiến cho tổ chức theo nội quy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Trong đợt xét xếp cấp này, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang có 3 anh chị đủ điều kiện được xét cấp Tấn là: chị Diệu Ý Phạm Thúy Phượng, anh Minh Hiện Quách Trung Sơn và chị Diệu Phương Huỳnh Tú Dung. Cả 3 anh chị đều có thâm niên sinh hoạt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.