GĐPT Hùng Nhĩ Sơn tổ chức trại Hiếu Mục Kiền Liên 2022

Là một đơn vị mới vừa thành lập nơi biển đảo, GĐPT Hùng Nhĩ Sơn còn nhiều khó khăn về tổ chức, đội ngũ. Thế nhưng, bằng tình yêu thương của Chư Tôn Đức, sự nỗ lực của toàn thể Ban Huynh Trưởng và sự hỗ trợ của Phân Ban GĐPT Kiên Giang, đơn vị đang từng bước hòa mình vào mái nhà Lam Kiên Giang nói riêng cũng như tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung.

Vừa qua, nhân dịp đại lễ Vu Lan hàng năm, GĐPT Hùng Nhĩ Sơn đã tổ chức thành công trại Hiếu Mục Kiền Liên vào 2 ngày 20 và 21/8/2022 (ngày 23 và 24 tháng 7 năm Nhâm Dần) tại chùa Hùng Nhĩ Sơn (TP Phú Quốc).

Buổi lễ khai mạc có sự chứng minh của:

  • Đại đức: Thích Minh Hội, Trụ trì chùa Hùng Nhĩ Sơn, TP Phú Quốc.
  • Đại đức: Thích Minh Ân, thường trụ chùa Hùng Nhĩ Sơn, TP Phú Quốc
  • Đại đức: Thích Minh Phúc, thường trụ chùa Hùng Nhĩ Sơn, TP Phú Quốc
  • Đại đức: Thích Thiện Minh, thường trụ chùa Hùng Nhĩ Sơn, TP Phú Quốc

Đại diện Phân Ban GĐPT Kiên Giang là Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, phó trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ban Quản Trại trại Mục Kiền Liên là các anh chị Huynh Trưởng đến từ 2 đơn vị GĐPT Sùng Đức và GĐPT Hùng Nhĩ Sơn.

Ngoài ra, trại Hiếu Mục Kiền Liên năm 2022 của GĐPT Hùng Nhĩ Sơn đã quy tụ hơn 60 trại sinh là đoàn sinh 2 đơn vị và một số con em phật tử tại địa phương.

Sau buổi lễ khai mạc là đêm lả trại sôi động của đơn vị.

Ngày trại thứ 2, Ban Quản Trại đã tham gia lễ cài hoa hồng theo truyền thống do chùa Hùng Nhĩ Sơn tổ chức.

Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 01 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 02 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 03 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 04 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 05 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 06 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 07 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 08 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 09 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 10 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 11 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 12 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 13 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 14 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 15 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 16 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 17 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 18 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 19 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 20 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 21 Gdpt Hung Nhi Son To Chuc Trai Hieu Muc Kien Lien 2022 22

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.