Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc bắt đầu từ lúc nào?

Trước sự phát triển và ảnh hưởng của tôn giáo trên thế giới, nhiều sáng kiến đưa ra để lựa chọn một tôn giáo điển hình phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại tiến bộ. Sau nhiều năm xem xét, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên hợp quốc chọn Phật giáolà tôn giáo điển hình vì giá trị đạo đứcvăn hóa và tư tưởng hòa bình bất bạo động của Đức Phật Thích Ca. Từ đó Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóatôn giáo quốc tế của Liên hợp quốc.

Xin mời các bạn cùng xem video phóng sự “Vesak bắt đầu từ khi nào?” do kênh Giác Ngộ TV thực hiện:

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.