Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX – Nhiệm Kỳ 2017-2022

Buổi chiều ngày 15/6/2017, đại hội đã họp phiên trù bị để thông qua danh sách nhân sự Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang khóa IX và hoàn tất một số công việc trước khi bước vào đại hội chính thức.

Vào lúc 9 giờ ngày 16/6/2017, đại hội chính thức diễn ra với thành phần chứng minh và tham dự gồm có :

-HT Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS.GHPGVN cùng chư tôn  giáo phẩm lãnh đạo Trung ương GHPGVN

-HT Thích Huyền Thông, Phó trưởng ban Thường trực BTS. GHPGVN Tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang

-Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN  các tỉnh thành bạn

-Các vị lãnh đạo Đảng, chánh quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh Kiên Giang

-Các vị đại diện tôn giáo bạn

-Hơn 500 tăng, ni và Phật tử các tự viện trong tỉnh Kiên Giang

Chủ đề của Đại hội lần này là “Đoàn kết – Ổn định – Phát triển”

Đại hội đã bầu tín nhiệm, bằng cách vỗ tay, thành phần nhân sự Ban trị sự khóa IX gồm 57 vị, trong đó :

-Ban thường trực gồm 25 vị giáo phẩm

-Ủy viên gồm 32 vị tăng, ni và cư sĩ.

-HT Danh Đổng, hệ phái Nam tông Khmer được đại hội suy cử vào chức Trưởng Ban trị sự.

-TT Thích Minh Nhẫn, trụ trì chùa Phật Quang được đại hội suy cử vào chức vụ Phó trưởng ban thường trực BTS

-ĐĐ Thích Minh Thành, trụ trì chùa Phước Liên, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang được đại hội tín nhiệm vào chức Trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử.

Đại hội Đại biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 kết thức tốt đẹp vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.