BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Bửu Quang

Trong thời gian từ 13 giờ đến 17 giờ, đoàn đã xem xét đánh giá tình hình sinh hoạt của đơn vị qua 27 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2015 do Ban Hướng Dẫn Tỉnh đề ra. Sau đây là một số kết quả cuộc khảo sát :.

-Số lượng đoàn viên có mặt : 28 đoàn sinh và 2 huynh trưởng.

-Buổi sinh hoạt diễn ra đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu.

-Đơn vị có lập 4 loại sổ sách và có cập nhật, thiếu sổ ghi biên bản họp HT.

-Đơn vị  không có chương trình sinh hoạt tháng – quý.

-Tỷ lệ huynh trưởng có soạn giáo án đạt 20%.

-Tỷ lệ đoàn sinh có tập chép bài đạt 40%.

-Tổ chức nhân sự của đơn vị còn khuyết nhiều chức danh đoàn trưởng, phó.

-Đoàn phục, huy hiệu, cấp hiệu, cờ Gia đình, cờ đoàn… đạt 90% theo yêu cầu.

-Kiểm tra kiến thức đoàn sinh đạt số điểm 37/40 điểm.

-Đoàn quán chưa đủ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, các tiêu khác đều được đơn vị thực hiện đầy đủ.

Sau đây là một số hình ảnh buổi khảo sát:

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.