Đón tiếp và làm việc với đoàn có HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, Gia trưởng GĐPT Bửu Thọ.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD. PB. GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Bửu Thọ như sau:

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 40, huynh trưởng 05

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt cả năm

-Đơn vị có cờ gia đình và cờ đoàn, nhưng còn thiếu cờ đội, chúng, đàn

-Đồng phục đạt 100%, nhưng có 10% đoàn sinh không đeo huy hiệu hoặc

cấp hiệu

-Có đủ các loại sổ sách nhưng thiếu cập nhật

-Đoàn quán đạt 90 % theo tiêu chuẩn đoàn quá mẫu

-95% đoàn sinh có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn có đủ

-Huynh trưởng nắm đoàn còn thiếu theo yêu cầu

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 36,5/40

 

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here