HOẠI KHỔ

Vạn vật sanh rồi phải diệt đi!

Hằng sa tinh tú chẳng hơn chi!

Hoại, không, thành trụ nguồn chân lý!

HOẠI KHỔ chung quy : SỰ TRỞ VỀ!

SANH KHỔ

Ngày bụng me, gầy cho thân sự sống

Mười hai nhân duyên độc quyền bảo hộ cái ta côi!

Tam độc, tứ ma, bọn thập sử với thập triền…

Nô lệ chúng trọn đời ! thì còn chi an lạc…?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here