BỆNH KHỔ

Ốm đau… biểu hiện lẽ VÔ THƯỜNG

Chân lý vô thường chẳng… dễ thương !

Sáng mạnh, chiều đau… ai biết trước ?

Kiếp người phiêu diễu mỏng như sương !

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here