Thông báo: V/v Tổng kết khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 25/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v Tổng kết khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-GĐPT của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về việc tổ chức cuộc vận động xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023.

Thường trực Ban Hướng Dẫn thông báo về việc tổng kết Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023 với chi tiết như sau:

I. Thời gian:

8 giờ 00, Thứ Bảy ngày 2/12/2023 (nhằm ngày 20/10 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

Kính mời các anh chị Ủy viên Thường trực và các anh chị được phân công khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023 theo danh sách sau đây:

 1. HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, Trưởng Ban Hướng Dẫn
 2. HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, Phó Trưởng Ban TT
 3. HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó Ban Hướng Dẫn
 4. HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng, Phó Ban Hướng Dẫn
 5. HTr cấp Tấn Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, Thủ quỹ Ban Hướng Dẫn
 6. HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh Thư Ký Ban Hướng Dẫn
 7. HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, UV Kiểm soát Ban Hướng Dẫn
 8. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, UV HĐTN Ban Hướng Dẫn
 9. HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh, Gia Trưởng GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá)
 10. Htr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào, UV VHVN Ban Hướng Dẫn
 11. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo, LĐT.GĐPT Bửu Sơn
 12. HTr cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc, LĐT GĐPT Bửu Thọ
 13. HTr cấp Tín Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung, LĐP.GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)

Lưu ý:

Các anh chị về tổng kết Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023 cần chú ý những việc sau:

 • Các anh chị về dự họp nhớ mang theo Kế hoạch xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2023
 • Các anh chị được phân công phụ trách bậc Kiên – Trì – Định các khu vực mang theo bảng điểm danh học viên khu vực mình.
 • Anh Minh Nghị cần mang theo bảng điểm danh Huynh trưởng và đơn vị dự họp lệ Ban Hướng Dẫn.

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự, góp phần cho cuộc vận động Đơn Vị Vững Mạnh năm nay được thành công tốt đẹp.

NƠI NHẬN:

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT            “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.