THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý III năm 2023

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 10/TB-GĐPT
Hhhs Icon

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2566
Kiên Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2023


THÔNG BÁO

V/v Mời họp lệ quý III năm 2023

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ ỦY VIÊN PHÂN BAN
– QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo về phiên họp lệ quý III-2023 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang được tổ chức theo các chi tiết như sau:

I. Thời gian:

13 giờ 30, thứ Bảy 01/7/2023 (nhằm mùng 14/5 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

 1. Các huynh trưởng ủy viên Phân ban Gia Đình Phật Tử  Tỉnh.
 2. Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các đơn vị.
 3. Toàn thể huynh trưởng thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

IV. Nội dung họp:

 1. Rút kinh nghiệm tổ chức trại Lục Hòa XIII-2023.
 2. Triển khai kế hoạch tổ chức liên trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn vào tháng 7/2023.
 3. Chuẩn bị dự hội thảo hành chánh khu vực Tây Nam Bộ.

V. Lưu ý:

Các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 • Nộp báo cáo hoạt động quý II-2023 và chương trình sinh hoạt quý III-2023.
 • Nộp danh sách Ban Huynh trưởng đơn vị.
 • Nộp sách tịch Huynh trưởng để bổ sung danh bộ Huynh trưởng.
 • Nộp danh sách Huynh trưởng dự học Kiên – Trì – Định và danh sách trại sinh Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn.

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để phiên họp được thành công tốt đẹp. 

NƠI NHẬN :

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III
               “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

TM.PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG PHÂN BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Tấn
Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

Phẩm Song Yếu 1

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang