BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 20/TB-GĐPT

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 08/2019

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 8/2019 được tổ chức :

Thời gian : 08 giờ 00 ngày chủ nhật 25/8/2019 (nhằm ngày 25/7 Kỷ Hợi)

Địa điểm:

  • Bậc Định và Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải
  • Bậc Kiên và Trì học tại chùa Tam Bảo-RG

Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thân ái mời tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tập trung về tham dự buổi học theo thời gian và địa điểm ghi trên.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây