THÔNG BÁO: V/v khen thưởng cho các em đoàn sinh có thành tích tốt trong kỳ thi lên bậc 2023

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 28/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2567
Kiên Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v khen thưởng cho các em đoàn sinh có thành tích tốt
trong kỳ thi lên bậc 2023

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

  • Căn cứ biên bản phiên họp thường trực của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang ngày 2/12/2023.
  • Căn cứ vào kết quả thi lên bậc năm 2023 tại tỉnh Kiên Giang.
  • Xét đề nghị của Huynh trưởng cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào, Uỷ viên Văn hoá – Văn nghệ, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về việc khen thưởng cho đoàn sinh có thành tích tốt trong kỳ thi lên bậc năm 2023.

Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang kính thông báo đến các đơn vị về việc khen thưởng cho đoàn sinh có thành tích tốt trong kỳ thi lên bậc 2023 như sau:

1. Thời gian khen thưởng:

Khen thưởng đoàn sinh các đơn vị vào Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang năm 2023 ngày 31/12/2023 (Nhằm ngày 19/11 năm Quý Mão).

2. Đối tượng khen thưởng:

Các em đoàn sinh đạt điểm tối đa môn Phật Pháp (30 điểm) trong kỳ thi lên bậc năm 2023 theo danh sách sau:

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH BẬC HỌC ĐƠN VỊ
Nam Nữ
1 Phạm Trâm Anh 2012 Mở Mắt GĐPT Bửu Thọ
2 Cao Thị Diễm My 2009 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
3 Tuyết Thị Thanh Ngân Thường Trí 2007 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
4 Tuyết Thị Thanh Ngọc Thường Minh 2009 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
5 Phan Cao Huỳnh Như Thường Vân 2007 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
6 Văn Thị Khả Ái Thường Ái 2002 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
7 Huỳnh Thị Thu Vàng 2006 Hướng Thiện GĐPT Bửu Thọ
8 Nguyễn Văn Hoà Thiện Hoà 2006 Sơ Thiện GĐPT Bửu Thọ
9 Dương Thị Ngọc Sương Hoa Kim 2015 Mở Mắt GĐPT Sùng Đức
10 Mai Thị Tố Trinh Hoa Huệ 2015 Mở Mắt GĐPT Sùng Đức

Kính mong các đơn vị có đoàn sinh trong danh sách trên tạo điều kiện sắp xếp để đưa các em có thể đến nhận khen thưởng từ Ban Hướng Dẫn./.

 

NƠI NHẬN:

  • Ban HDPT “Để báo cáo”
  • Các đơn vị “để thực hiện”
  • Lưu hồ sơ

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.