THÔNG BÁO: mời họp lệ quý IV/2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 23/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gởi : -QUÝ ANH CHỊ BAN VIÊN BHD & BBT
           -CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH
-KIÊN GIANG-

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo:

Phiên họp lệ quý IV-2019 sẽ được tổ chức:

I.Thời gian:

vào lúc 13 giờ chiều ngày thứ bảy 28/9/2019 (nhằm ngày 30/8 Âm lịch)

II.Địa điểm:

chùa Tam Bảo, số 3 Sư Thiện Ân, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III.Thành phần dự họp:

1-Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Bảo trợ PB.GĐPT Kiên Giang

2-Gia trưởng và Liên đoàn trưởng 12 đơn vị : Tam Bảo (Rạch Giá), Tam Bảo (Hà Tiên) Sùng Đức, Bửu Sơn, Kim Quang, Bữu Thọ,  Bửu Quang, Bửu An,  Thanh Hòa, Ngọc Hải, Phước Lập, Bửu Liên

3-Huynh trưởng có cấp và huynh trưởng tập sự đang sinh hoạt tại 12 đơn vị nêu trên

IV.Nội dung họp:

các vấn đề cần thảo luận gồm :

1) Kiểm điểm hoạt động GĐPT trong quý III-2019

2) Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức thi lên bậc năm 2019 cho đoàn sinh

3) Bàn thực hiện một số hoạt động trong quý IV-2019

V.Lưu ý:

các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

1) Nộp báo cáo hoạt động quý III-2019

2) Nộp tiền bảo trợ hết năm 2019

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự phiên họp lệ Quý IV với nhiều sự kiện quan trọng cần được thảo luận đi đến thông suốt để cùng thực hiện thành công.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
PHIÊN HỌP QUÝ IV-2019
———–

13 giờ 00:
  -Thu tiền bảo trợ
-Thu quỹ Ban hướng dẫn
-Các đơn vị nộp báo cáo
-Điểm danh thành phần tham dự
13 giờ 30:
-Niệm Phật
-Chào huy hiệu Sen Trắng
-Giới thiệu thành phần tham dự
-Chị Diệu Thiện phát biểu khai mạc và giải quyết trở ngại, vướng mắc của các đơn vị (thông qua báo cáo quý III của đơn vị)
-Anh Minh Kim trình bày báo cáo quý III của BHD
-Tập thể góp ý về nội dung báo cáo
-Anh Minh Kim trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức thi lên bậc năm 2019
-Tập thể bàn bạc đi đến thống nhất
-Bàn chuẩn bị hội nghị tổng kết năm 2019 và thực hiện các Phật sự trong quý IV-2019
16 giờ 30:
-Hồi hướng
-Dây thân ái

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.