THÔNG BÁO: Kêu Gọi Huynh Trưởng Và Đoàn Sinh GĐPT Kiên Giang Đóng Góp Cứu Trợ Anh Chị Em GĐPT Miền Trung Bị Bão Lụt

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 27/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

PL.2564
Kiên Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
CỦA PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KIÊN GIANG
KÊU GỌI HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH GĐPT KIÊN GIANG
ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ ANH CHỊ EM GĐPT MIỀN TRUNG
BỊ BÃO LỤT

Kính gửi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
                                               TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hưởng ứng lời kêu gọi trong Thông báo số 107/TB/GĐPT/TW ngày 12/10/2020 của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật tử Trung Ương về việc Cứu trợ gia đình huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT nạn nhân bão lũ thiên tai các tỉnh miền Trung

Nay, thường trực BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang thông báo khẩn đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang :

BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang phát động tuần lễ vận động quyên góp tịnh tài trong nội bộ các đơn vị GĐPT tỉnh Kiên Giang để chung tay góp phần cùng GĐPT trong cả nước cứu trợ anh chị em GĐPT miền Trung bị bão lũ vừa qua với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”“Miếng khi đói bằng gói khi no”.

Thời gian vận động từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 25/10/2020.

Ngày 26/10/2020  các đơn vị gọi điện về anh Minh Kim báo cáo số tiền đơn vị đã vận động được. Ban hướng dẫn sẽ tạm ứng tiền mặt đem gửi về Trung ương.

Đến ngày 15/11/2020 (là ngày họp triển khai cuộc thi lên bậc năm 2020) các đơn vị sẽ mang tiền mặt nộp trả lại BHD.

Việc làm này, ngoài sự thể hiện đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, còn là cơ hội cho đoàn viên GĐPT chúng ta thực hành châm ngôn Bi – Trí – Dũng trong đời sống. Vì vậy, BHD kính mong các đơn vị nhiệt liệt hưởng ứng cuộc vận động cứu trợ này.

Thân ái chào Tinh Tấn.

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Xem thêm: THÔNG BÁO vận động cứu trợ bão lũ miền Trung của PB GĐPT Trung Ương

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.