Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Series: 143 Ca Khúc Gia Đình Phật Tử