duyệt

143 Ca Khúc Gia Đình Phật Tử

Vui Dựng Gia đình

Anh Minh Kim đã dành ra 2 năm (2017-2018) để sưu tầm, ký âm, hòa âm và thu âm được 143 bài hát GĐPT bao gồm 3 thể loại : nhạc nghi thức, nhạc sinh hoạt và nhạc trình diễn. Công trình này đã được Anh đưa ra tham khảo bên lề Hội nghị GĐPT…
Đọc thêm...