Phật Học Vấn Đáp Kỳ 7 – HT Thích Từ Thông

Thầy âm thầm diễn giải những Kinh Tạng trực chỉ thâm nghĩa của Đại thừa, thét lên tiếng Trí Huệ kêu mọi người lên thuyền sang bờ Giác. Nhưng hỡi ôi ! Đường trần còn bao nhiêu xanh đỏ trắng vàng, hoa thơm cỏ lạ, chúng con cứ vui đùa trong ngôi nhà cháy hư mục xưa nay, còn luyến ái bi thương, còn trầm mình trong dòng nước dục.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.