Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổ chức phiên họp lệ quý II/2021

Ngày 20/3/2021 (mùng 8/2 năm Tân Sửu), Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tổ chức phiên họp lệ quý 2/2021 tại chùa Sắc tứ Tam Bảo (Tp Rạch Giá).

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ tọa của Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, phó trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ngoài ra buổi họp còn có sự tham dự của các anh chị Ủy viên Phân Ban, các anh chị Huynh Trưởng đại diện cho 10 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt tại tỉnh Kiên Giang.

Tại cuộc họp, anh Minh Kim Quách Văn Thành đã triển khai đến các anh chị Huynh Trưởng có mặt bản nội quy GĐPT mới tu chính do GHPGVN ban hành ngày 26/11/2020.

Cũng trong cuộc họp, các anh chị đã cùng nhau bàn bạc, thông nhất một số hoạt động Phật sự trong quý II/2021 như:

  • Tổ chức Trại Lục Hòa XII chào mừng “70 Năm GĐPT Việt Nam”
  • Tổ chức liên trại huấn luyện Lộc Uyển-A Dục-Huyền Trang vào tháng 6/2021
  • Thông qua kế hoạch thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2021

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 01 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 02 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 03 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 04 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 05 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 06 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 07 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 08 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 09 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy Ii 10

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.