Kèm theo đó là các trò chơi Phật Hóa vui nhộn giúp các em giải tỏa áp lực trường lớp để có một buổi sinh hoạt vừa tu học vừa chơi. 
Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các em đoàn sinh.
Sau đây là một vài hình ảnh minh họa.Kèm theo đó là các trò chơi Phật Hóa vui nhộn giúp các em giải tỏa áp lực trường lớp để có một buổi sinh hoạt vừa tu học vừa chơi. 
Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các em đoàn sinh.
Sau đây là một vài hình ảnh minh họa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here