Lễ Trà Tỳ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

G

Sáng 29-1 (nhằm ngày 27-12-Tân Sửu), chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳSáng 29-1 (nhằm ngày 27-12-Tân Sửu), chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ.

6g00’ sáng, đại diện các pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm thiền đường Trăng Rằm để cử hành lễ thiên quan.

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 1
Chư tôn đức tham dự

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư Tăng Ni các trú xứ, và rất đông Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Giác Đạo cùng chư Tăng cử hành nghi thức phát hành, thỉnh kim quan thăng thượng giá theo truyền thống thiền môn xứ Huế, trong sự nhất tâm hộ niệm của chư tôn đức giáo phẩm, chư Tăng Ni, Phật tử.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thượng tọa Thích Từ Đạo đọc lời cảm tạ. Sau đó, ban âm công đã cung rước kim quan rời nơi tôn trí, hướng về phía tam quan tổ đình Từ Hiếu, tiến ra xe di chuyển đến địa điểm trà-tỳ tại công viên Vĩnh Hằng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, TP.Huế).

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 2
Dòng người tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sau khi kim quan an vị tại đài trà-tỳ, chư tôn đức gồm: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Chí Viên cùng đại diện pháp tử: Thượng tọa Thích Từ Đạo và Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã rước lửa tam muội từ Phật đài châm lửa trà-tỳ thân tứ đại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thực hiện di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ của Thiền sư được tổ chức theo hình thức tâm tang, miễn các phúng điếu, hoa, quả, trướng liễn… Suốt 7 ngày tang lễ, từ 22-1 (21-12-Tân Sửu) đến 29-1 (27-12-Tân Sửu), đệ tử của Thiền sư trở về tổ đình Từ Hiếu thọ tang cũng như tại các trung tâm tu học trên toàn thế giới đã cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 3
Chư Hòa thượng và đại diện huynh đệ, pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh châm hỏa tam muội trà-tỳ

Sáng mai, 30-1 (28-12-Tân Sửu), xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được cung thỉnh từ đài trà-tỳ về lại Tổ đình Từ Hiếu, cử hành lễ thỉnh giác linh an vị.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ do nhóm PV Báo Giác Ngộ thực hiện:

Lễ phát hành:

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 4
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 5
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 6
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 7
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 8
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 9
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 10
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 11
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 12

Di quan rời thiền đường Trăng Rằm – chùa Từ Hiếu đến nơi trà-tỳ:

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 13
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 14
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 15
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 16
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 17
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 18
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 19
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 20
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 21
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 22
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 23
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 24
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 25
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 26
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 27
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 28
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 29
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 30
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 31
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 32
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 33
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 34
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 35
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 36
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 37
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 38
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 39
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 40
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 41
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 42
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 43
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 44
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 45
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 46
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 47
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 48
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 49
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 50
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 51
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 52
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 53
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 54
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 55
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 56
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 57

Lễ trà-tỳ:

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 58
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 59
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 60
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 61
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 62
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 63
[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 64
Khóa tu của các pháp tử, đệ tử Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục nơi trà-tỳ

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang