Vào lúc 13 giờ ngày 27/2/2017, Ban quản trại Lục Hòa X đã  đến chùa Tân Thọ, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) thưa trình với sư cô Thích Nữ Như Niệm, trụ trì chùa để xin phép được tổ chức trại trong khuôn viên chùa Tân Thọ. Sư cô đã hoan hỷ hứa khả và cho biết: Ban quản trại có cần chùa hỗ trợ mặt nào thì cứ nói, chùa sẵn sàng giúp đỡ cho trại được thành công viên mãn.

Sau khi xin phép sư cô trụ trì, Ban Quản Trại đã dành 2 giờ đồng hồ tiếp theo để khảo sát đất trại, thảo luận các nét cơ bản trong kế hoạch tổ chức trại. Ngoài ra, Ban Quản Trại cũng tổ chức khảo sát lộ trịnh trò chơi lớn hơn 5 cây số trên địa bàn xã Tân Hiệp B. Buổi làm việc của Ban Quản Trại trại Lục Hòa X kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Theo dự kiến, trại Lục Hòa X năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 năm nay với số lượng trên 200 trại sinh trong thời gian 3 ngày 2 đêm.

Trang Website www.gdptkiengiang.vn sẽ lần lượt đăng tải danh sách Ban Quản Trại và kế hoạch chi tiết về trại Lục Hòa 2017. Đề nghị các đơn vị Gia Đình Phật Tử trong tỉnh thường xuyên theo dõi để nắm bắt kịp thời các tin tức quan trọng về trại nhằm chuẩn bị thật tốt, bảo đảm cho đơn vị mình tham dự trại đạt kết quả tốt đẹp.

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

khởi động những bước đầu tiên của trại họp bạn ngành Thiếu “Lục Hòa X – 2017”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here