KẾ HOẠCH: tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2023 cho đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

Ke Hoach To Chuc Ky Thi Len Bac Nam 2023 Cho Doan Sinh Cac Don Vi Gdpt Trong Tinh Kien Giang

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 19/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỲ THI LÊN BẬC NĂM 2023
CHO ĐOÀN SINH CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2023 của Phân Ban GĐPT tỉnh Kiên Giang;

Nay Phân ban GĐPT thuộc Giáo Hội PGVN Tỉnh Kiên Giang thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2023 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh như sau:

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 • Nhằm nâng trình độ tu học của đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh lên đồng đều;
 • Nhằm đảm bảo chất lượng tu học của các đơn vị GĐPT trong tỉnh, đem lại sinh khí trong sinh hoạt, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT trong tỉnh;
 • Cuộc thi cần được tổ chức khoa học, trung thực, đánh giá đúng trình độ của đoàn sinh;
 • Kết quả cuộc thi nhằm đem lại cho đoàn sinh sự phấn khởi trong học tập, kích thích tinh thần thi đua cho các em và làm cho các em biết trân trọng kết quả học tập của chính mình trong một năm qua để làm động lực cho năm học mới.

II-THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN DỰ THI – MÔN THI:

1)Thời gian: cuộc thi đồng loạt diễn ra cho tất cả đơn vị trong tỉnh từ 13 giờ đến 17 giờ ngày chủ nhật 12/11/2023 (nhằm ngày 29/9/ Quý Mão)

2)Địa điểm:

 • Các đơn vị Tam Bảo (Rạch Giá), GĐPT Kim Quang, GĐPT Phước Lập, GĐPT Phước Thạnh tập trung thi tại chùa Tam Bảo (Rạch Giá).
 • 2 đơn vị Tam Bảo (Hà Tiên) và Thanh Hòa tập trung thi tại chùa Thanh Hòa (HT).
 • Các đơn vị Bửu Sơn, Bửu Thọ, Sùng Đức thi tại đơn vị mình.

(Tổng cộng toàn tỉnh có năm (05) điểm thi )

3)Thành phần dự thi: tất cả đoàn sinh trong đơn vị đã học xong một trong bốn bậc ngành Thiếu hay ngành Oanh thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

4)Môn thi: gồm 3 môn học theo chương trình hiện hành của GĐPT Việt Nam gồm:

 • Phật Pháp (thi viết trắc nghiệm và tự luận ngắn)
 • Hoạt động Thanh niên (thi thực hành )
 • Văn nghệ (hát các bài hát trong danh mục đính kèm Kế hoạch này)

III-HỘI ĐỒNG THI:

Chủ tịch hội đồng thi:

Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, Trưởng PBGĐPT

Phó chủ tịch:

 • HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, Phó trưởng ban TT PBGĐPT
 • HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó trưởng PBGĐPT
 • HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng, Phó trưởng PBGĐPT

Thư ký: HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh Thư Ký PBGĐPT

Các Thành viên:

 1. HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
 2. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 3. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 4. HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào
 5. HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 6. HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 7. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
 8. HTr cấp Tín Thanh Tâm Đinh Thị Lụa
 9. HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô
 10. HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 11. HTr cấp Tín  Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 12. HTr cấp Tín Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh
 13. HTr cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc
 14. HTr cấp Tập Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung
 15. HTr cấp Tập Minh Đẳng Trương Minh Phương

 IV-PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI :

Chỉ đạo chung: Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

1) Điểm thi Tam Bảo (RG):

 • Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé (Điểm trưởng)
 • Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân (Điểm phó)
 • Chị Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Chị Diệu Tiến Phạm Thị Thảo

2) Điểm thi Thanh Hòa (HT):

 • Chị Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Điểm trưởng)
 • Anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 • Chị Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào
 • Anh Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc

3) Điểm thi chùa Bửu Sơn:

 • Anh Phước Tài Nguyễn Minh Hùng

4) Điểm thi chùa Bửu Thọ:

 • Anh Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn (Điểm trưởng)
 • Anh Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc (Điểm phó)
 • Chị Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung
 • Anh Minh Đẳng Trương Minh Phương

5) Điểm thi chùa Sùng Đức:

 • Anh Minh Thành Nguyễn Dô           (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh (Điểm phó)
 • Chị Thanh Tâm Đinh Thị Lụa

V-KINH PHÍ:

Phân Ban hỗ trợ 50% tiền tàu xe cho huynh trưởng đi coi thi trên lộ trình từ 50 km.

VI-TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ngày 8/10/2023:

Hạn cuối nhận câu hỏi từ các đơn vị. Mỗi đơn vị đóng góp 40 câu hỏi trắc nghiệm (5 câu/bậc) và 8 câu hỏi tự luận (1 câu/bậc) gởi về thường trực theo mail: bhd@gdptkiengiang.vn hoặc gởi trực tiếp cho anh Huệ Thiện.

Câu hỏi HĐTN sẽ do anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã và anh Minh Thành Nguyễn Dô (UV HĐTN) phụ trách.

2. Ngày 23/10/2023:

là hạn cuối gởi nộp thí sinh của các đơn vị. Sau ngày này, Hội đồng thi sẽ không nhận sự thay đổi danh sách của các đơn vị.

3. Ngày 12/11/2023 :

Trước khi lên đường tới điểm thi, Điểm trưởng đến gặp anh Huệ Thiện nhận đề thi (đã được cho vào phong bì và niêm phong)

Lúc 13 giờ: toàn thể thành viên Hội đồng thi có mặt tại điểm thi theo bảng phân công trên đây, phối hợp với ban huynh trưởng đơn vị soát xét lại phòng thi viết, chỗ nơi thi thực hành; kiểm tra lại thành phần giám thị, giám khảo, điểm danh thí sinh và đồ dùng phục vụ cho buổi thi v.v…

Đúng 14 giờ: thi viết. Thời gian thi: 45 phút.

Tối thiểu 20 phút sau giờ thi môn Phật Pháp, nếu có hơn 50% đoàn sinh hoàn thành bài thi thì giám khảo cho thi thực hành môn HĐTN và hát nhạc.

Sau khi buổi thi kết thúc, thành viên Hội đồng thi mang bài thi và bảng điểm thi thực hành về tập trung tại Hội đồng thi ( giao cho anh Huệ Thiện)

4- Ngày Chủ nhật 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 Quý Mão)

Họp chấm thi lên bậc và chấm điểm Đơn Vị Vững Mạnh (Chi tiết sẽ có thông báo sau)

5-Ngày 01/01/2024 (nhằm ngày 20/11 Quý Mão)

công bố kết quả và phát chứng chỉ trúng cách cho các đơn vị tại hội nghị tổng kết năm 2023. (Đề nghị Phân Ban khen thưởng cho đoàn sinh đạt thủ khoa).

VII-THỂ THỨC THI – ĐIỂM THI :

1)Thể thức thi :

a-Thi viết :

– Giám thị điểm danh và mời các em có tên vào phòng thi. Tuyệt đối không nhận danh sách bổ sung ngay trước giờ thi.

– Sắp xếp thí sinh các bậc ngồi xen kẽ, không có hai em cùng một bậc ngồi gần nhau

– Giám thị do ban huynh trưởng đơn vị phân công (mỗi phòng thi từ 2 đến 4 giám thị tùy theo số lượng thí sinh nhiều hay ít)

– Thí sinh chỉ đem viết và 1 quyển tập giấy trắng vào phòng thi để làm giấy nháp. Không được mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi

– Đề thi do các đơn vị đóng góp, Thường trực soạn và in ấn phát cho thí sinh. Thí sinh làm bài trên tờ đề thi đó, không được làm bài thi trên tờ giấy nào khác.

– Đúng giờ thi, Điểm trưởng mở bao thư lấy đề thi giao cho các giám thị phân phát. (thí sinh bậc nào được nhận đề thi bậc đó)

– Giám thị hướng dẫn thí sinh ghi tên họ, pháp danh, năm sinh, đơn vị… lên bài thi

– Hướng dẫn các em đánh dấu câu trả lời sao cho hợp lệ (đã ghi chú trên đề thi).

– Hết giờ thi, các giám thị thu bài thi giao nộp cho thành viên HĐT mang về (kể cả đề thi chưa sử dụng cũng phải mang về nộp lại cho HĐT không thiếu một bài nào)

b-Thi thực hành :

– Giám khảo thi thực hành là thành viên Hội Đồng Thi

– Huynh trưởng của đơn vị giúp tập họp thí sinh và giữ trật tự trong khi thi, đồng thời hỗ trợ cho giám khảo khi được yêu cầu.

– Môn thi thực hành gồm:

b1- Hoạt động thanh niên:

 • Giám khảo cho thí sinh bốc 2 thăm và đọc câu hỏi tương ứng theo từng bậc. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 5 điểm.
 • Nếu thăm được bốc quá 5 lần trong bậc thì giám khảo loại số đó ra.

b2- Văn nghệ: hát các bài hát trong danh mục đính kèm (phụ lục 2)

-Thi hát: thí sinh bốc thăm chọn 2 số tương ứng 2 bài hát: 1 bài hát nghi thức và 1 bài hát sinh hoạt. Mỗi bài hát hoàn chỉnh được 5 điểm.

c- Ghi chú :

– Ban giám khảo và Htr đơn vị tuyệt đối không tranh luận về đề thi trong hoặc gần phòng thi. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận trong cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ thi.

– Ban giám khảo nên cho thi HĐTN và thi hát diễn ra cùng một lúc ở hai nơi riêng biệt, cách xa nhau tối thiểu 15 – 20 mét (chia thí sinh ra 2 nhóm để thi: Thiếu và Đồng)

+1 giám khảo phụ trách thi  môn HĐTN

+1 giám khảo phụ trách thi hát

– Mỗi câu hỏi, thí sinh phải trả lời trong vòng 30 giây. Nếu quá 30 giây mà thí sinh không thực hành được thì giám khảo tiếp tục cho câu hỏi thứ hai, chứ không chờ đợi.

– Thí sinh thực hành xong, dù đúng hay sai; dù làm được hay không làm được, thì giám khảo cũng im lặng cho điểm ngay, không được nói là đúng hay sai; không được giải thích tại sao đúng tại sao sai; không được hướng dẫn thí sinh làm lại cho đúng.

– Giám khảo dặn trước Htr đơn vị và các thí sinh không được nhắc bài cho bạn. Nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo cảnh cáo mọi người một lần nữa. Nếu vẫn tiếp tục nhắc bài thì giám khảo được quyền không cho điểm thí sinh ở câu đó.

d-Trách nhiệm của huynh trưởng đơn vị trong buổi thi:

 • Sắp xếp địa điểm và chỗ ngồi thoải mái cho đoàn sinh và giám khảo
 • Cung cấp bảng đen, phấn, còi, dây, la bàn…cho đoàn sinh thi môn HĐTN
 • Tập họp đoàn sinh theo yêu cầu của giám khảo. Luôn có mặt tại điểm thi để duy trì kỷ luật và theo sát việc thi của đoàn sinh.
 • Không được nhắc bài cho đoàn sinh đang thi
 • Không được tranh luận về cách chấm điểm của giám khảo tại điểm thi.
 • Cung cấp nước giải khát cho đoàn sinh và giám khảo

2)Điểm thi:

-Điểm thi viết:
          +Thi trắc nghiệm 25 câu: 1 điểm x 25 câu = 25 điểm
          + 1 câu tự luận: 10 điểm
-Điểm thi thực hành :
          +HĐTN: 5 điểm x 2 câu = 10 điểm
          +Thi hát 2 bài: 5 điểm x 2 bài = 10 điểm

————–

Tổng số điểm tối đa: 55 điểm

Điểm trúng cách: đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên

VIII-DANH MỤC BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2022

 • Bài hát nghi thức: 1.Bài ca chính thức của đoàn – 2.Sen Trắng – 3.Trầm Hương Đốt – 4.Dây Thân Ái – 5.Sám Hối – 6 Trại ca Lục Hòa
 • Bài hát sinh hoạt: 1. Mừng anh đến – 2. Chị đoàn em – 3. Mừng trại sinh – 4. Dòng A Nô Ma – 5. Hồn lửa thiêng – 6. Ca họp đoàn

Rất mong ban huynh trưởng các đơn vị triển khai nội dung kế hoạch này đến huynh trưởng và đoàn sinh để kỳ thi lên bậc năm nay đạt kết quả mỹ mãn, khích lệ tinh thần tu học của đoàn sinh và đưa sinh hoạt của đơn vị đi lên tầm cao mới.

NƠI NHẬN:

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giao hạnh “để liễu tri”
 • Ủy viên Truyền thông “để đăng lên Website”
 • Các đơn vị                 “để thực hiện”
 • Lưu

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 

Phụ đính 1HƯỚNG DẪN CÁCH THI MÔN HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN VÀ MÔN HÁT NHẠC

 

A-HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN:

 • Mỗi em bốc thăm chọn 2 câu hỏi tương ứng với bậc thi của mình.
 • Giám khảo đọc trong đề thi câu hỏi tương ứng với số ghi trong mỗi lá thăm để hỏi và thí sinh trả lời.

Thí dụ: một thí sinh thi bậc Hướng Thiện

 • Bốc được thăm số 2 và 17.
 • Giám khảo đọc trong đề HĐTN của bậc Hướng Thiện câu số 2.
 • Sau khi thí sinh trả lời xong ( hoặc quá thời gian 30 giây mà thí sinh không trả lời được) giám khảo đọc tiếp câu số 17 trong bộ đề của bậc Hướng Thiện..
 • Tùy theo mức độ đúng sai của câu trả lời mà cho điểm, mỗi câu tối đa là 5 điểm. Cộng điểm hai câu tối đa là 10 điểm

B-HÁT NHẠC:

 • Giám khảo làm 02 cái hộp, mỗi hộp có 6 lá thăm.
 • Mỗi thí sinh (kể cả ngành Thiếu và Oanh) lên bốc một lá thăm ở mỗi hộp và lần lượt hát hai bài tương ứng với số trong lá thăm ấy
 • Mỗi bái hát cho điểm tối đa là 5 điểm. Cộng cả hai bài là 10 điểm.
 • Thuộc bài, hát không vấp váp và thật đúng giọng mới được điểm tối đa. Còn như thí sinh không thuộc bài hoặc thuộc lời mà hát không đúng giọng thì cũng không được trọn 5 điểm.

Phụ đính 2: NHỮNG BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2023

A-BÀI HÁT NGHI THỨC

1. SEN TRẮNG
Nhạc: ƯNG HỘI – Lời: PHẠM HỮU BÌNH &NGUYỄN HỮU QUÁN
Kìa xem đóa Sen trắng thơm – Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
Hình dung Bổn Sư chúng ta – Lòng từ bi trí giác vô cùng
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật – Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày sen ngát – Tỏa hương thơm từ bi tận cùng

2. TRẦM HƯƠNG ĐỐT
Nhạc và lời: BỬU BÁC
Trầm hương đốt xông ngát mười phương – Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con – Vận vận khói kết mây lành cúng dường
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi – Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng qui kính quỳ dưới đài sen – Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành
Đài quang minh xem huy hoàng trang nghiêm – Ơn mười phương Điều Ngự hào quang an lành
Nhìn đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh – Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

3. SÁM HỐI
Nhạc và lời: (khuyết danh)
Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa
Cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xá tội cho con
Đời con buồn thảm – bởi bao mê lầm – Nhưng hôm nay lòng con đã thảnh thơi
Vì con biết quay về – thành tâm để quy y – Và con xin hứa – Xa hết lỗi lầm
Bền tâm noi gương – của Đức Thế Tôn

4. DÂY THÂN ÁI
Nhạc và lời: LÊ LỪNG
Dây thân ái lan rộng muôn nhà – Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng – Ca hát trong không gian đượm hòa
Đường tuy xa nhưng tình bao la – Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần – Gan thép ta chia tay đừng buồn

5. TRẠI CA LỤC HÒA
Nhạc và lời: Minh Kim
Bình minh lên tỏa nắng lung linh – Chùa quê ta vang tiếng chuông ngân –
Cờ Sen Trắng tung bay giữa trời thanh
Đoàn chim Lam từ khắp phương xa – Về đây vui trong tiếng hoan ca
Cùng đắp xây ngôi nhà Lam thêm vững bền
Lục Hòa ! ngôi nhà kết đoàn – Lục Hòa ! thắm tươi tình Lam
Về đây trao niềm thân ái – Kết muôn lòng cho màu Lam không phai
Lục Hòa ! ngôi nhà kết đoàn – Lục Hòa ! thắm tươi tình Lam
Về đây trao niềm thân ái – Kết muôn lòng cho màu Lam không phai

6.THIẾU NỮ ÁO LAM
Nhạc và lời: MINH KIM
Đoàn chị em áo Lam tiến lên đường – Lòng vui sướng ca hát vang trong Ánh Vàng
Ngàn hoa tươi đua nở đón chúng ta – Tâm hồn thanh cao ngợi ca Ánh Đạo Thiêng
Thiếu nữ ơi, mau tiến bước lên đường – Gieo khắp trời nguồn vui sống yêu thương
Thiếu nữ ơi, cùng nhau bền thân ái – Tấm áo Lam ngợp trời tung bay.

6.TRAI ÁO LAM
Nhạc và lời: MẠNH CƯƠNG
Ta đoàn áo Lam tiến bước lên đường – Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương
Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui – Đem bao chi cường ngợi ca Đạo thiêng
Nghe chim rừng hòa ca líu lo – Vang lời thanh cao ta reo hò
Đem bao nguồn vui sống yêu mến – Gieo vào nơi u tối lầm than

6.ĐỒNG NIÊN CA
Nhạc và lời: VÕ THIỆN HẢI
Đồng Niên tươi sáng như muôn ánh dương lên – Đồng Niên vui tươi trên đường Đạo từ bi
Là nguồn hy vọng của muôn đời Phật Pháp – Nguyện thêm tinh tấn cho lòng ta sáng ngời
Trên đường Đạo nào cùng nhau ta bước – Bước lên đi theo tiếng gọi từ bi
Tiến lên đi ta Đồng Niên vui tiến – Bao khó nguy nào chông gai nề chi

6.TƯƠI
Nhạc và lời: VÕ THIÊN MỸ
Nhìn xem hoa sen tươi – Lòng ta ca vui vui – Hát vang lừng bốn phương
Lòng như hoa sen tươi – Ngào ngạt hương dâng lên – Quyết từ bi với đời
Đoàn Đồng Nữ ta – Quyết tâm tu hành – Lòng ta bác ái – Cùng thương chúng sanh

B-BÀI HÁT SINH HOẠT

1. MỪNG ANH ĐẾN
Nhạc và lời: MINH THIỆN
Anh đến kìa chúng em đang chờ mong – Anh đến rồi chúng em reo mừng vang
Reo mừng anh đến, gieo bao niềm mến – Cho chúng em cùng sướng vui hát cười
Người anh mến chẳng quản nắng cùng mưa – Cố dắt muôn đàn em tiến nhanh theo kịp người
Người anh mến quả quyết nhưng hiền vui – Cố chí đưa đàn em tiến theo Ánh Đạo Vàng

2. CHỊ ĐOÀN EM
Nhạc và lời: THIỆN ĐIỀU
Chị đoàn em nghiêm trang đã đến kia rồi – Dáng đi hiền lành nụ cười trên môi
Với tà áo Lam tâm hồn trong sáng – Đem hương Đạo Vàng đến cho đoàn em
Chị em hy sinh không sờn mưa nắng – Xây đời đẹp tươi với bao nguồn vui
Chị thương yêu em không bờ không bến – Noi gương sáng Ngài phụng sự đoàn em.

3. MỪNG TRẠI SINH
Nhạc và lời: MINH KIM
Mừng trại sinh trong tình thân bao la – Mừng trại sinh tưng bừng vang câu ca
Trong bóng đêm bên lửa bập bùng – Tung cắc tung thêm thùng thình thùng
Ngồi lại đây chung đoàn ta vui ca – Đoàn trại sinh kia kìa vui ghê ta
Thương mến nhau như người một nhà – Ngắm nhau đùa, hát nên lời đời ta nồng tươi

4. DÒNG A-NÔ-MA
Nhạc và lời: HOÀNG CANG
1- Dòng A-Nô-Ma sóng nhấp nhô bờ lau xanh. Nhìn làn nước biếc Thích Ca ngài lòng vững bền
Thôi con hãy về để ta vui Ánh Vàng – Ta đã quyết tìm Đạo sáng cứu chúng sanh
A Nô Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời – Chúng ta giờ đây nguyện theo Đức Từ Bi

2- Thành Ca Ty La sống yên vui đời Tịnh Vương – Người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời
Muôn chim hót mừng lá hoa vui đón chào – Muôn hào quang ngời rạng chiếu khắp núi sông
Cây Vô Ưu đến nay chúng sanh luôn nhắc hoài – Nơi Lâm Tỳ Ni còn ghi bao ngày vui.

5. HỒN LỬA THIÊNG
Nhạc và lời: NGỌC KỲ
Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang – Lửa hồng cháy bừng sáng rừng hoang
Đây hồn lửa thiêng vì sông núi – Đây hồn lửa thiêng vì chánh đạo
Ngàn xưa vang lên vạn lời ca – Hùng tiến bươc chân từ bốn phương
Hỡi doàn Áo Lam yêu lửa thiêng – Mau về siết tay ta cùng ca
Quây quần ,úa reo mừng trần thế – Không hờn oán nhau ta kết đoàn
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy – Cầu xin lửa thiêng bừng cháy cao
Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy!

6. CA HỌP ĐOÀN
Nhạc và lời: LÊ CAO PHAN
Hôm nay họp đoàn chúng em bầy chim vầy vui
Hôm nay họp đoàn chúng em ca hát vang trời
Đoàn ta cùng vui – Đoàn ta cùng vui
Này đàn em ta ca lên nào này đàn em ta ca lên
Hôm nay họp đoàn Áo Lam đoàn ta cùng ca
Hôm nay họp đoàn kết hoa dâng cúng Phật Đà
Cùng gieo niềm tin – Cùng gieo niềm tin

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.