Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2018

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~

Số: 72-2018/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2018

Kính gởi : – CÁC ANH CHỊ ỦY VIÊN BAN HƯỚNG DẪN TỈNH
 -CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH
                                                                              –KIÊN GIANG

I- Ý NGHĨA – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

-Hội nghị tổng kết Phật sự GĐPT năm nay được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ

-Giảm bớt phần nghi thức để dành thời gian thảo luận các vấn đề cần thiết trong sinh hoạt GĐPT trong năm qua và chương trình hoạt động năm tới

-Hội nghị kết hợp với nội dung họp lệ quý I-2019 và Lễ thọ cấp cho huynh trưởng

II- THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1) Thời gian: Hội nghị được tổ chức trong ngày 01/01/2019. Thời gian làm việc: trọn ngày (Buổi trưa dùng cơm tại chùa)

2) Địa điểm : chùa Tam Bảo , số 03 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá.

3) Thành phần:

a-Chứng minh : cung thỉnh quý Thầy

 • Đại Đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.
 • Đại Đức Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Hội.
 • Đại Đức Thích Minh Khải, Phó Trưởng Ban TT Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Hội.
 • Đại Đức Thích Đức Minh, Phó Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Hội.
 • Đại Đức Thích Thiện Hữu, Phó Ban Trụ trì chùa Tam Bảo-Rạch Giá

b-Đại biểu Huynh trưởng: Toàn thể Huynh trưởng có cấp và tập sự thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

c- Đại biểu Ban Bảo trợ các đơn vị: Giao Ban Huynh trưởng các đơn vị chọn mời mỗi đơn vị 02 ban viên Ban Bảo trợ.

III- HÌNH THỨC – NỘI DUNG CẦN CHUẨN BỊ :

1)Hình thức :

-Huynh trưởng có cấp đến dự hội nghị mặc Lễ Phục (kể cả các ACE mới được xếp cấp đợt này)

-Huynh trưởng tập sự mặc Đoàn Phục thường ngày.

-Các đơn vị nhớ đem theo Cờ Gia Đình.

2)Nội dung :

-Chuẩn bị ý kiến về tất cả những vấn đề có liên quan đến sinh hoạt GĐPT tại đơn vị mình hay đơn vị bạn; Hoặc ý kiến đóng góp cho Ban Hướng dẫn Tỉnh… để trực tiếp phát biểu tại hội nghị. Thời gian phát biểu tối đa là 5 phút.

IV-CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ :

BUỔI SÁNG

05.00 : Tập trung lên chánh diện

     Lễ phát nguyện thọ cấp của huynh trưởng (có chương trình riêng).

(Mời tất cả Huynh trưởng có cấp dự lễ và các huynh trưởng được thọ cấp đợt này phải có mặt)

06.30 : Điểm tâm sáng

08.00 :  Khai mạc Hội nghị

 1. Cung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh
 2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
 3. Niệm Phật
 4. Chào huy hiệu Sen Trắng
 5. Phát biểu khai mạc hội nghị của Chị Trưởng BHD.GĐPT Tỉnh
 6. Báo cáo Phật sự năm 2018 của BHD.GĐPT Tỉnh
 7. Phát thưởng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2018
 8. Đạo từ của Thầy – Trưởng BHD Phật tử Tỉnh
 9. Đáp từ và cảm tạ của Chị Trưởng BHD.GĐPT Tỉnh
 10. Niệm Phật hồi hướng
 11. Cung tiễn quý Thầy

(Giải lao 15 phút)

09.30 : Đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến

10.30 : Đoàn chủ tọa tổng hợp các ý kiến và đề ra phương thức giải quyết

11.00 : Tạm nghỉ – Dùng cơm – Nghỉ trưa

BUỔI CHIỀU

13.30 : Phiên họp lệ Quý I/2019

 • Niệm Phật – Chào cờ
 • Các đơn vị báo cáo
 • Các ủy viên BHD Phân ban GĐPT báo cáo công việc đã làm năm 2018 và trình bày phương hướng hoạt động của mình năm 2019.
 • Trình bày Kế hoạch Đơn vị Vững Mạnh năm 2019.
 • Công bố kết quả kỳ thi lên bậc
 • Phát chứng chỉ thi lên bậc năm 2018 cho đơn vị
 • Rút kinh nghiệm kỳ thi lên bậc năm 2018
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động trong quý I-2019

V-PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1) Chủ tọa hội nghị :

 • HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ (phát biểu khai mạc và cảm tạ)
 • HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành (Gặp Thầy trưởng ban trình bày kế hoạch tổng kết và Đọc báo cáo tại Hội nghị)
 • HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Đọc Quyết định khen thưởng)

2) Thư ký hội nghị (phụ trách luôn việc phân phối văn kiện):

 • HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
 • HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

3) Điều khiển chương trình :

 • HTr cấp Tín Minh Quang Nguyễn Trung Tâm

4) Ban nghi lễ :

 • HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên
 • HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng
 • HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo

5) Trang trí hội trường – Âm thanh – Ánh sáng – Quạt – Nhạc :

 • HTr cấp Tín Minh Quang Nguyễn Trung Tâm
 • HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 • Gia đình Phật tử Tam Bảo Rạch Giá

6) Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn đại biểu :

 • HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
 • HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
 • HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 • HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng

7) Hình ảnh – Đưa tin:

 • HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
 • HTr tập sự Thiện Lạc Ngụy Việt Anh

8) Phục vụ ăn uống cho hội nghịGĐPT Tam Bảo-RG

Phụ đính Danh sách các Huynh trưởng thọ cấp đợt này (đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của BHD PB GĐPT Tỉnh Kiên Giang. Kính mong các đơn vị triển khai rộng rãi trong ban huynh trưởng để thực hiện cho tốt, góp phần cho hội nghị thành công viên mãn.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.