GĐPT Kiên Giang tiễn biệt anh Minh Tâm Huỳnh Lến

Được tin anh Minh Tâm Huỳnh Lến, người anh khả kính của GĐPT Kiên Giang đi về cõi Phật, anh chị em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã đến viếng tang và tiễn biệt anh lần cuối.

Trong đêm tưởng niệm đầu tiên, các anh chị Huynh Trưởng trong toàn tỉnh đã thắp hương tưởng niệm và trì tụng thời kinh cầu siêu theo nghi thức Gia Đình Phật Tử, nguyện cầu hương linh anh nương về cõi Tịnh Độ.

Ngay trước lễ động quan, anh chị em áo Lam quây quần bên linh sàn cùng tiễn biệt anh Minh Tâm lần cuối.

Thay mặt anh chị em Phân Ban, Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung đọc điếu văn tưởng niệm anh. Điếu văn nhắc lại cả quá trình sinh hoạt không ngơi nghỉ của anh từ thuở còn đèn sách đến khi hưu trí và vai trò của anh trong quá trình tái lập sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang. Những năm cuối đời, dù bạo bệnh giữ chân anh không thể tiếp tục sinh hoạt, nhưng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần to lớn cho các lớp Huynh Trưởng đàn em.

Trước linh sàn của anh Minh Tâm, anh chị em Huynh Trưởng cùng gia đình đã kết dây thân ái và bắt ấn kiết tường lần cuối tiễn biệt anh về xứ Phật…

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 01 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 02 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 03 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 04 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 05 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 07 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 08 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 09 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 10 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 11 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 12 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 13 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 14 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 15 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 16 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 17 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 18 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 19 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 20 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 21 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 27 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 28 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 29 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 30 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tien Biet Anh Minh Tam 31

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.