Chương trình “Ươm Mầm Trí Tuệ” thuộc Hội Từ Thiện Đồng Cảm chùa Bửu Thọ trao học bổng HKII cho các em đoàn viên GĐPT Bửu Thọ.

Ngày 23/2/2020, Ban điều hành chương trình “Ươm Mầm Trí Tuệ” thuộc Hội Từ Thiện Đồng Cảm tổ chức buổi trao học bổng HKII (năm học 2019-2020) cho các em học, sinh sinh viên là đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ đủ điều kiện.

Theo đó suất học bổng được chia thành hai đợt nhận. Trong đợt thứ 2 này bao gồm các điều kiện là các em phải có học lực tiên tiến trở lên ở HKII và sinh hoạt 1/2 thời gian trở lên từ ngày 1/8 đến 30/12/2019.

Với ý nghĩa, mong muốn giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên cũng như tinh tấn trong sinh hoạt, thêm phần động lực trong học tập và tu học.

Quỹ học bổng được trao đến các em sinh viên trị giá mỗi suất là 8.000.000 đồng/năm và học sinh là 2.000.000 đồng/năm.

9/12 phần học bổng đã được trao đến tay phụ huynh các em. Ba phần còn lại do ba em sau khi nhận được học bổng ở HKI đã chưa hoàn thành một trong các tiêu chí nêu trên nên Ban điều hành chương trình đã từ chối trao tặng cho các em ở học kì này và tiếp tục theo sát tình hình sinh hoạt, tu học cũng như kết quả học tập ở trường để quyết định có tặng lại học bổng tiếp theo cho các em vào năm tới hay không.

Chúc các em luôn tinh tấn trong tu học sinh hoạt cũng như đạt nhiều thành tích tốt trong học tập theo đúng tinh thần mà chương trình Ươm Mầm Trí Tuệ đồng hành với các em.

Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 01 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 02 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 03 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 04 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 05 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 06 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 07 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 08 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 09 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 10 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 11 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 12 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 13 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 14 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 15 Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue Thuoc Hoi Tu Thien Dong Cam Chua Buu Tho Trao Hoc Bong Hkii Cho Cac Em Doan Vien Gdpt Buu Tho 16

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.