Chương trình “Thắp nến tưởng niệm” đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

G

Chương trình “THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM” Đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Thiện Duyên của Môn đồ Pháp quyến tại chùa Đạo Nguyên (Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Tý
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
18
Tháng 06
Kiên Giang