Bổ sung thông tin về Kế Hoạch Tổ Chức Trại Họp Bạn Ngành Thanh Thiếu GĐPT Việt Nam

Tên trại:

Lục Hòa 2017

Thời gian: 

Từ ngày 20/7/2017 đến 23/7/2017

Địa điểm:   

Tổ đình Thiên Ấn Quảng Ngãi

Mục đích:

– Kỷ niệm 20 năm GĐPT trưởng thành trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam

– Tạo cơ duyên, điều kiện cho huynh trưởng và đoàn sinh 2 ngành thanh thiếu họp mặt kết thân, tu tập theo tinh thần lục hòa, giao lưu sinh hoạt, phát huy sáng kiến để xây dựng ngành

Số lượng:

dự kiến 3500 người

Thành phần tham dự:

Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh Thiếu được lựa chọn tại các tỉnh thành và được đăng ký giới thiệu.

Đối với các đơn vị chưa có Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT thì làm danh sách trình Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh thành giới thiệu rồi gởi về Ban Hướng dẫn đề nghị cho tham dự trại.

Ban Tổ chức:

Nhiệm vụ: tìm địa điểm, nghiên cứu thời gian, làm thủ tục xin phép HĐTSGHPGVN, thông báo chuẩn bị cho các đơn vị, lên kế hoạch tổ chức, tổ chức họp góp ý, làm thủ tục xin phép địa phương thông qua Ban Trị sự Quảng Ngãi, xây dựng trại trường (10 hạng mục: cổng trại, cột cờ, sân khấu, khu sinh hoạt chung, vệ sinh môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy…), vận động tài chánh, tiếp lễ, tiếp khách

Thành phần Ban Tổ chức:

Trưởng Ban:        Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điểu Nguyễn Thắng Nhu

Phó Trưởng Ban: 

                             Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

                             Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo

                             Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm

Thư ký:                Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương Phùng Hữu Huy

Thủ quỹ:              Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Xây dựng trại trường:

Trưởng Khối:     Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thường Trần Khanh

Phó Khối:           Huynh trưởng cấp Tín Thiện Quang Lâm Quang Ty

Khối xây dựng trại trường thực hiện 10 hạng mục do Huynh trưởng Phó Ban Tổ chức Phan Ngọc Thảo chỉ đạo. Ban Hướng dẫn PBGĐPT Quảng Nam và Bình Định hỗ trợ các huynh trưởng có kỹ năng để cùng thực hiện.

Ban Quản Trại:

Nhiệm vụ: Quản lý trại sinh; bảo đảm chương trình sinh hoạt trại; tiếp quản sử dụng và bảo đảm hoạt động các hạng mục công trình do Ban tổ chức giao; lên phương án 2 đối với các hoạt động trại để đề phòng các điều kiện bất khả kháng

Trại trưởng: Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm

Trại phó 1:  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ,

Trại phó 2:  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền,

Trại phó 3:  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lượng Lê Thị Diệu Tha,

Trại phó 4:  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thường Trần Khanh,

Trại phó 5:  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thư ký 1:     Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng

Thư ký 2:    Huynh trưởng cấp Tấn Giác Chính Nguyễn Thành Liêm

Thư ký 3:    Huynh trưởng cấp Tín Như Quảng Phan Minh Hải

Thủ quỹ:      Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cầm Hoàng Thị Bích Hà

Các trại trưởng khu vực:

Khu vực 1: Thân Hòa (Đơn vị Quảng Trị):

            Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền

Khu vực 2 Khẩu Hòa (Đơn vị Thừa thiên Huế và các đơn vị phía Bắc):

            Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thanh Đỗ Trọng Hạnh

Khu vực 3 Ý Hòa (Đơn vị Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi)

            Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh

Khu vực 4 Giới Hòa (Đơn vị Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận

            Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Hỷ Nguyễn Xuân Tiến

Khu vực 5 Kiến Hòa (Các đơn vị Gia Lai, Kontum, ĐakLak, Lâm Đồng và ĐakNong)

            Huynh trưởng cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển

Khu vực 6 Lợi Hòa (Đơn vị thành phố HCM, các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ)

            Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh.

Các khối trực thuộc:

Khối Sinh hoạt:     Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Quỳ Trần Thúc Phúc

                             Huynh trưởng  cấp Tấn Quảng Hải Võ Bá Nam     

                             Huynh trưởng  cấp Tín Như Vinh Lê Minh Hùng  

Khối Thi đua         Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Tựu Nguyễn Lai       

Khối Kỷ luật Trật tự:      

                             Huynh trưởng  cấp Tấn Như Kim Trần Văn Tuyến

Khối Tiếp tân        Huynh trưởng  cấp Tấn Nguyên Hiệp Nguyễn Văn Đệ

Khối Truyền thông, Báo chí Quay phim Chụp ảnh:

                             Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ

Khối Triển Lãm:    Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Minh Phạm Ngọc Quang

Khối Âm thanh Ánh sáng Điện nước:

                             Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Dũng Nguyễn Viết Cường

Khối Kỹ thuật:       Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Thường Trần Khanh

                             Huynh trưởng  cấp Tín Thiện Quang Lâm Văn Ty 

Khối Ẩm thực:       Huynh trưởng  cấp Tín Giác Hoa Võ Tấn Long

Khối Y tế, Vệ sinh Môi trường, PCCC:

                             Huynh trưởng  cấp Tấn Tâm Huyền Trần Hùng Linh

                             Huynh trưởng cấp Tín Bác sĩ Nhuận Phát Trần Thị Thu Nguyệt

Ban Quản trại cần lưu tâm bảo đảm các hoạt động chính yếu trong chương trình.

*Tổ chức trại:

cắm lều theo đơn vị đội chúng, nấu ăn theo đơn vị đoàn.

Các đoàn trại sinh của các đơn vị gồm có 32 đoàn sinh và 04 huynh trưởng. Các huynh trưởng còn lại của đơn vị tỉnh thành do trại trưởng khu vực quản lý thành lập đoàn huynh trưởng khu vực, sinh hoạt giao lưu theo chương trình và sự điều hành của Ban Quản trại.

*Đội trò chơi lớn:

mỗi tỉnh thành có một đội gồm 04 nam và 04 nữ tuổi từ 13 đến 18, tất cả đoàn sinh của các đội thi đua đều không quá 18 tuổi.

*Cổng trại:

toàn trại có 01 cổng trại chính, 01 cột cờ và 06 cổng trại khu vực. Cờ của các phân ban GĐPT tỉnh thành mang theo và nộp cho khối kỹ thuật. 

*Vấn đề điện nước:

Đơn vị tỉnh thành mang theo dây điện và ống nước mềm để đấu nối với nguồn theo chỉ định của Khối Âm thanh Ánh sáng Điện nước; tại khu vực, sử dụng âm thanh có công xuất vừa đủ, trong giờ phát thanh trại không được dùng âm thanh tại khu vực.

*Vấn đề Y tế:

Cá nhân trại sinh, đội chúng dự trại và đơn vị tỉnh thành phải có vật dụng cứu thương và thực hiện sơ cấp cứu trước khi chuyển lên Y tế Ban Quản trại.

*Thi bậc Lực khóa V:

Huynh trưởng học viên bậc Lực khóa V thi kết thúc năm I vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 2017, do vậy trại sinh là học viên bậc Lực V đến giờ thi được ra khỏi trại theo sự điều động của Ban Điều Hành bậc Lực V hướng dẫn về Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi để thi; các học viên bậc Lực không tham dự trại phải có mặt tại trường theo thông báo của BĐH bậc Lực V Trung ương.

Điều kiện dự trại

-Có sức khỏe.

-Không hút thuốc.

-Không xăm mình, không nhuộm tóc màu.

-Tuổi tác: Đoàn sinh ngành Thiếu mở rộng đến 20 tuổi để đi trại, các trại sinh tham gia các đội thi đua giới hạn ở tuổi 18.

Trại phí:

Đoàn sinh ngành Thiếu: 50.000 đồng/ người

Đoàn sinh ngành Thanh và Huynh trưởng: 100.000 đồng/ người

Các tỉnh thành tùy hỷ hỗ trợ thêm.

Huynh trưởng không thuộc thành phần trại sinh

Các huynh trưởng không có điều kiện dự trại 4 ngày sẽ được tham trại và dự buổi tọa đàm từ 12g ngày 21 đến 12g ngày 22 tháng 7 năm 2017:

Vào cổng trại gặp Ban Tiếp tân để ghi tên, nhận phù hiệu và tùy hỷ ủng hộ trại.

Ẩm thực tự túc hoặc theo đơn vị cơ sở đang dự trại. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho Ban Tổ chức, Ban Quản trại

Trại Ca:

bài ca CÙNG VỀ THIÊN ẤN, tác giả Xuân Lam

Phù hiệu:

Hình tròn đường kính 7cm, in trên chất liệu phocmet, có dây đeo: trại sinh dây màu xanh lục đậm; Ban Tổ chức và Ban Quản trại dây màu đỏ; Quan khách và chư Tôn đức dây màu vàng, huynh trưởng thăm trại dây màu trắng. Nội dung Phù hiệu (có hình ảnh đính kèm)

phuhieuLucHoa

Căn-tin, Chợ trại:

Ban Hướng dẫn PB GĐPT Quảng Ngãi giao huynh trưởng Võ Tấn Long tổ chức, giá cả hợp lý.

Triển lãm hình ảnh sinh hoạt:

Để kỷ niệm 20 năm sinh hoạt trong GHPGVN, các hình ảnh chỉ chọn từ thời điểm 1997 (đối với Trung ương); GĐPT tỉnh thành chọn hình ảnh từ khi tham gia sinh hoạt trong GHPGVN đến hiện nay. Trung ương trưng bày các hình ảnh tiêu biểu của 4 nhiệm kỳ, mỗi tỉnh thành từ 3- 5 hình; các hình đều có ghi chú rõ ràng. Quy cách hình cho các tỉnh thành là 35cm x 50cm;

Báo cáo tổng hợp:

Có mẫu báo cáo đính kèm

Thời hạn nộp báo cáo

 • Số lượng trại sinh và bảng báo cáo tổng hợp nộp trước ngày 15/6/2017 về địa chỉ anh Nguyễn Thắng Nhu, 40 Nguyễn Thiện Thuật, tp Huế hoặc báo cáo qua email thiendieu669@gmail.com để có số lượng đặt làm phù hiệu.
 • Trại phí: Địa phương thu và gởi về cho Ban tổ chức qua địa chỉ Thủ quỹ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Số tài khoản: 0161000064750, Ngân hàng Vietcombank thành phố Huế trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 để chi cho việc xây dựng trại trường.

Các chi tiết khác sẽ được quy định trong cẩm nang trại. 

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP 20 NĂM 1997-2017

 • Tên tỉnh, thành
 • Ngày tháng hoặc năm đầu tiên tham gia sinh hoạt với GHPGVN và Ban hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương
 • Số lượng đơn vị, Huynh trưởng, Đoàn sinh ban đầu ( Năm mới tham gia sinh hoạt)
 • Số lượng Huynh trưởng, Đoàn sinh hiện nay ( 2017)
 • Danh sách Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh, thành nhiệm kỳ 1997-2002, hoặc nhiệm kỳ đầu tiên khi mới tham gia sinh hoạt với Giáo hội
 • Số Huynh trưởng và Đoàn sinh xuất gia từ 1951-1997 và từ 1998-2017
 • Số lượng Huynh trưởng các cấp: Tập, Tín, Tấn, Dũng
 • Các hoạt động Phật sự nổi bật của tỉnh thành từng năm
 • Ngoài việc sinh hoạt học tập bình thường, đã có dự kiến các hoạt động đặc biệt cho năm 2018

 

 

TRẠI HỌP BẠN LỤC HÒA 2017                                                        TỈNH/THÀNH……………………

 

  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TRẠI

( Dành cho Đoàn sinh, Huynh trưởng sẽ dự trại suốt thời gian 04 ngày)

 

     – Họ và tên…………………………………………………………………

     – Pháp danh………………………………..Nămsinh……………………

     – Tư cách dự trại (1)…………………………………………………………

     – Số Điện thoại di động…………………………..Điện thoại bàn…………

     – Địa chỉ thường trú:    Nhà số …………Đường ……………………………

     – Phường, Xã………………………….huyên/Thị xã/Thành phố……………

    

Xác nhận và giới thiệu                                            Ngày…….tháng 6 năm 2017

Của Ban Hướng dẫn GĐPT                                                   Ký tên

     (ghi rõ họ tên,ký đóng dấu )                              

    

 

 

 

 

 • Đoàn sinh ngành Thiếu, Huynh trưởng ngành Thiếu,

 Đoàn sinh ngành Thanh, Huynh trưởng Ngành Thanh

 Huynh trưởng các ngành khác

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.