Sáng ngày 31/3/2018, tại hội trường chùa Tam Bảo (Tp Rạch Giá), Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tổ chức phiên họp lệ quý 2 năm 2018 với sự tham gia của gần 20 anh chị Huynh Trưởng đại diện cho 13 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh.

Buổi họp do Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang chủ tọa và Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang, Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang đồng chủ tọa.

Tại cuộc họp, các anh chị Huynh Trưởng đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất một số vấn đề nổi bật của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang như:

– Phương hướng xây dựng các đơn vị mới trong tỉnh như GĐPT Phước Thạnh (Tp Rạch Giá), GĐPT Bửu Liên (huyện Vĩnh Thuận)…

– Kêu gọi các anh chị Huynh Trưởng đóng góp bài viết về website gdptkiengiang.vn

– Triển khai Kế hoạch Khảo sát Đơn vị Vững Mạnh năm 2018.

– Triển khai Thông báo về tu học và thi kết khóa năm thứ 2 Bậc Lực V.

– Thành lập Hội đồng Quản trị Huynh trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Triển khai Kế hoạch Tổ chức trại họp bạn ngành Oanh lần thứ I và trại họp bạn ngành Thiếu Lục Hòa XI.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn