BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

G

Phiên họp diễn ra dưới sự chứng minh của: Đại Đức Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử; Đại Đức Thích Đức Minh, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử và Sư cô Thích Nữ Huệ Nhẫn, Phó thư ký kiêm thủ quỹ Ban Hướng Dẫn Phật tử, GHPGVN Tỉnh Kiên Giang.

Chủ tọa Phiên họp là Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang; Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang và Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Tại buổi họp, các anh chị Ủy viên Ban Hướng Dẫn đã lần lượt trình diện trước Chư Tôn Đức chứng minh. Đồng thời, anh Phó Ban Hướng Dẫn cũng nộp tờ trình xin chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong dịp này, Đại Đức Thích Minh Thành đã có những lời nhắn nhủ chân tình đến toàn thể Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang. Thầy đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc gắn kết giữa các anh chị Huynh Trưởng và thầy trụ trì tự viện nơi mình sinh hoạt trong sự phát triển của tổ chức. Thầy cũng kêu gọi các anh chị Huynh Trưởng hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, trở ngại để xây dựng tổ chức, gầy dựng thêm các đơn vị mới để Gia Đình Phật Tử Kiên Giang ngày càng lớn mạnh.

Phiên họp tiếp tục với các nội dung nghị sự quan trọng như:

– Các đơn vị báo cáo hoạt động trong quý 3/2017.

– Triển khai kế hoạch tu học Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang.

– Tổ chức thi lên bậc năm 2017 vào ngày 26/11/2017.

– Tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2017.

– Tổng kết và phát thưởng thi đua Đơn vị vững mạnh và phần thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Đơn Vị Vững Mạnh 5 năm liền.

– Biện pháp xây dựng, tiến tới chính thức ra mắt các đơn vị Gia Đình Phật Tử mới tại Ngọc Hải, Kiên Tân, Bảo Quang, Bửu Liên…

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017

BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 4/2017


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang