BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Sùng Đức – Phú Quốc

Trong thời gian từ 13 giờ đến 17 giờ, đoàn đã xem xét đánh giá tình hình sinh hoạt của đơn vị qua 27 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2015 do Ban Hướng Dẫn Tỉnh đề ra. Sau đây là một số kết quả cuộc khảo sát :

-Số lượng đoàn viên có mặt : 48 đoàn sinh và 10 huynh trưởng

-Buổi sinh hoạt diễn ra đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu

-Đơn vị lập 6 loại sổ sách, tuy nhiên việc cập nhật sổ sách còn chưa đầy đủ

-Đơn vị  có  soạn chương trình sinh hoạt tháng – quý

-Đơn vị đã có hệ thống tổ chức nhân sự ổn định

-Huynh trưởng giảng dạy có giáo án

-80% đoàn sinh có tập chép bài

-Đoàn phục, huy hiệu, cấp hiệu, cờ Gia đình, cờ đoàn… đạt 95% theo yêu cầu

-Kiểm tra kiến thức đoàn sinh đạt số điểm 35/40 điểm

-Do nhà chùa đang trùng tu nên đoàn quán bị chùa trưng dụng làm kho vật liệu

Ngoài ra, các tiêu khác đều được đơn vị thực hiện đầy đủ.

Sau đây là một số hình ảnh buổi khảo sát:

Buổi tối cùng ngày đoàn đã đến thăm huynh trưởng cấp Tín Minh Đức Phạm Văn Hóa liên đoàn phó GĐPT Sùng Đức đang bệnh nặng.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.