Tổ chức lễ “QUY Y TAM BẢO” – GĐPT Bửu Thọ

Tổ chức lễ “QUY Y TAM BẢO” – GĐPT Bửu Thọ

“Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về
nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa
Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức…”(Nhật Tụng
Thiền Môn – TS. Thích Nhất Hạnh)
Mới ngày nào con vừa chập chững những bước đi vào Chùa, gặp gỡ những
người bạn bè, anh em với nhiều điều bỡ ngỡ. Vậy mà giờ đây, không biết từ bao
giờ niềm tin và tinh thần Phật Giáo đã thấm nhuần trong con. Và rồi, con cũng tiếp
xúc được với Chánh niệm, tiếp xúc được với những năng lượng thiện lành mà quý
Thầy đã và đang nuôi dưỡng trong chúng con.
Và vào ngày 03/12/2023, chúng con – những đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ, đã
rất hoan hỷ và thành kính niệm ân khi được Sư ông Hoà Thượng quy y và đặt
pháp danh cho mình. Quy y Tam Bảo giờ đây là một cột móc lớn trong giai hướng
về Chánh pháp của chúng con. Ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng sẽ là niềm tin
vững chắc cho con tinh tấn tiến bước trên con đường đạo hiện tại và mai sau. Song,
là những mầm xanh của Phật Giáo – chúng con sẽ thực tập sự quy y và gìn giữ năm
giới hằng ngày, luôn noi gương theo các hạnh lành của chư Phật, quyết thực hành
giáo pháp đức Phật đã truyền dạy và thuận theo sự hướng dẫn tu hành của
quý Thầy.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.