Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” năm học 2023-2024 tại chùa Bửu Thọ

“Gia cảnh khó khăn
Lại thêm thiếu vắng
Vòng tay của mẹ
Hoặc tình thương cha
May nhờ cô chú
Phật tử gần xa
Hỗ trợ giúp đỡ
Con mới yên tâm
Chăm lo học hành”

Thật vậy, nhờ biết bao công đức của quý Thầy và quý Phật tử, quý mạnh thường quân gần xa, đang dõi theo và đồng hành cùng chương trình “Ươm Mầm Trí Tuệ” nhờ đó mà quỹ học bổng đã được vận hành suốt 6 năm qua với rất nhiều trường hợp là các em huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử Bửu Thọ có hoàn cảnh khó khăn được rộng mở và tươi sáng hơn.

Như chương trình hằng năm, ngày 24/7/2023 lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” năm học 2023-2024 đã diễn ra với 16 xuất học bổng trong đó gồm 9 xuất trị giá 4 triệu đồng dành cho Phổ Thông, 5 xuất trị giá 9 triệu đồng dành cho Cao Đẳng và Đại Học. Đặc biệt, có 2 xuất do hai Phật tử hỗ trợ học phí toàn phần trị giá 20 triệu đồng cho hai em hệ Đại Học. Tổng giá trị học bổng cho năm nay là trên 100 triệu đồng.

Xin niệm ân công đức của quý Thầy và quý Phật tử, quý mạnh thường quân. Xin kính chúc quý Thầy thân khoẻ tâm an, kính chúc quý Phật tử, quý mạnh thường quân mọi việc hanh thông, kiết tường như nguyện và sẽ đồng hành cùng chúng con trên chặng đường xa hơn nữa.

Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát!

Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 23

Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 24

Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 25

Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 26

Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 27 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 28 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 29 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 30 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 31 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 32 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 33 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 34 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 13 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 14 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 15 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 16 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 17 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 18 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 19 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 20 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 21 Le Trao Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Nam Hoc 2023 2024 Tai Chua Buu Tho 22

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.