Browsing loại

GĐPT Bửu Thọ

GĐPT Bửu Thọ

Trại Hiếu Mục Kiền Liên Xi – GĐPT Bửu Thọ với chủ đề: “Hiếu – Giá Trị Không Nhuốm Màu Thời Gian”

Nhân dịp một mùa Vu Lan nữa lại về, GĐPT Bửu Thọ được sự khuyến tấn và hoan hỷ cho phép của Chư Tôn Đức Tăng tại tự viện đã vui mừng tổ chức hội trại Hiếu mang tên Mục Kiền Liên XI với chủ đề “Hiếu - Giá trị không nhuốm màu thời gian” vào…
Đọc thêm...