HỎI:

Bài kinh Hồi Hướng trong Nghi thức tụng niệm hằng tuần của Gia Đình Phật Tử có câu:"Ba đời mười phương Phật – A Di Đà bậc nhất – Chín phẩm độ chúng sanh…" Em xin Ban biên tập giải thích "chín phẩm" nghĩa là gì ?

nhung…@gmail.com

ĐÁP:

Bạn nhung…@gmail.com thân mến,

"Chín phẩm" nói cho đủ là "Chín phẩm hoa sen", tiếng Hán Việt gọi là "Cửu phẩm liên hoa". Danh từ này có xuất xứ từ Kinh A Di Đà, một bộ kinh chủ yếu của Tịnh Độ tông. Trong kinh ấy, Đức Phật Thích Ca thuyết rằng: "Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh độ, nơi ấy còn gọi là Cực Lạc, nghĩa là nơi không còn đau khổ. Đức Phật A Di Đà có lời nguyện rằng: "Hễ người nào niệm danh hiệu Ngài đến "nhất tâm bất loạn" thì khi qua đời sẽ được Ngài tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc." Vì vậy mà Tịnh Độ tông ra đời, lấy pháp môn Niệm Phật cầu vãng sanh làm lối tu chính, còn gọi là tu Tịnh.

tay phuong tam thanh tiep dan new

Cũng theo kinh A Di Đà mô tả, cõi Tịnh Độ gồm có 3 tầng là: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Loài người được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi ấy đều sống dưới dạng hoa sen chớ không sống trong hình dạng "con người" như ở cõi Ta Bà (tức thế gian chúng ta đang ở). Những hoa sen (tức con người) ở cõi Tịnh Độ chia là 9 hạng tùy theo công đức ít hay nhiều:

-Hạng người lúc sống ít công đức nhất sống ở tầng Hạ phẩm. Tại tầng này còn chia ra làm 3 cấp độ: hạ phẩm hạ sanh là thấp nhất; lên cao một cấp là hạ phẩm trung sanh, cao hơn nữa là hạ phẩm thượng sanh

-Hạng người lúc sống có làm công đức vừa vừa được sanh vào tầng Trung phẩm. Tại tầng này cũng chia làm 3 cấp: trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh

-Hạng người lúc sống làm nhiều công đức được sanh vào tầng Thượng phẩm. Tại tầng này cũng chia ra 3 cấp độ tùy theo công đức nhiều ít: thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh.

Như vậy, ở cõi Tây Phương Tịnh Độ có tất cả chín phẩm hoa sen. Câu kinh "Chín phẩm độ chúng sanh" là ý nói người nào thường niệm danh hiệu Ngài thì lúc thọ mạng đã hết sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ, và tùy theo công đức lúc sanh tiền mà sanh vào một trong chín phẩm hoa sen ấy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here