Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Không có nội dung
Trang 5/5 1 4 5