Trò Chơi Lớn Lục Hòa XII: Trải nghiệm hành trình “Tây Vức Ký”

Với phương châm Học mà chơi – Chơi mà học, phần thi Trò Chơi Lớn của Trại Lục Hòa XII – GĐPT Kiên Giang không chỉ ôn luyện các kỹ năng cần thiết như Phật Pháp, HĐTN, văn nghệ, mật thư mà còn lồng ghép câu chuyện về chuyến hành trình vĩ đại từ Đông Thổ Đại Đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh của pháp sư Huyền Trang.

Trò chơi lớn bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng ngày trại thứ 2.

Các đội hóa trang thành pháp sư Huyền Trang bí mật vượt khỏi kinh thành Trường An tiến về phía Tây. Tại mỗi trạm tiếp theo, các đội lần lượt phải vượt qua những thử thách của trạm trưởng như làm cáng cứu thương, chịu nạn đói trên đường đi, vấn đáp Phật Pháp cùng các trưởng lão phái tiểu thừa… Vượt qua tất cả các trạm mới có thể quay về kinh đô dâng kinh sách cho vua Đường Thái Tông.

Trải qua nhiều thử thách, các đội đã hoàn thành trò chơi lớn khi mặt trời ban trưa vừa lên.

Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 20 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 21 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 22 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 23 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 24 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 25 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 26 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 27 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 28 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 29 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 30 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 31 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 32 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 33 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 34

Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 02 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 03 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 04 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 05 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 06 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 07 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 08 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 09 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 10 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 11 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 12 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 13 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 14 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 15 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 16 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 17 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 18 Tro Choi Lon Luc Hoa Xii Trai Nghiem Hanh Trinh Tay Vuc Ky 19

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.