TRẠI SINH VÔ ĐỊCH

Nhạc và lời: khuyết danh

Kìa trại sinh, ngồi đang vét ca-meng (lập, lập, lập) – Cào soong, anh ta đâu có chi hèn (lập, lập, lập) – Anh ta đói (hừ, hừ, hừ) – Anh ta khoái (hà, hà, hà) – Ồ, cái anh ăn cơm vô địch ở trong cái trại – Cho anh thêm canh bí anh ăn cho no tí ti, À! – Cho anh thêm dưa giá anh ăn cho no tí ti. À, a, á…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here