Tôi Không Ăn Trộm

TÔI KHÔNG TRỘM CẮP.

*Mục Đích: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, trung thực dù là lỗi lầm nhỏ nhất.
*Số Lượng: Nhóm, Tập Thể.
*Địa Điểm: Ngoài Sân, Trong Phòng, lớp.
*Đội Hình: Linh hoạt, Vòng tròn hoặc xếp hàng ngồi tại chỗ.
*Quản Trò Giới Thiệu : Như hát đuổi, nhịp vỗ tay, một vỗ gối, một vỗ tay và hát nói theo nhịp, bằng cách nêu tên người lấy Kẹo trong hủ kẹo, đối đáp nhau giữa cá nhân người đươc nêu tên với tập thể, theo nội dung sau:
Quản trò mở đầu:( AN) lấy cắp viên kẹo trong hủ kẹo!
AN: Tôi sao?
Tập Thể: Chính Anh( Chị, Em) !
AN: Không phải Tôi!
Tập Thể : Vậy chớ Ai?
AN : HOA lấy cắp viên kẹo trong hủ kẹo …Tiếp tục cuộc chơi cho đến khi một người không nêu được tên người lấy kẹo.
( Trò chơi được phổ biến tại trại Viên Chiếu của GĐPT Chánh Trí, Chùa Giác Thiên năm 1961, theo trò chơi tiếng Anh:
-Who ( AN) stole the cookie f-rom the cooky-jar ?
-Who’s me ?
-Yes, you!
-Could not me!
-Then who ?  )
*Cách Chơi: Mọi người ngổi, vỗ gối, vỗ tay liên tiếp theo nhịp 1, người quản trò nêu tên người đâu tiên( AN) vào ngay nhịp vỗ gối( nhịp mạnh, chữ in đậm). Tùy theo đối tượng mà gia tăng tốc độ và nhịp điệu để gây áp lực cho người đươc nêu tên cho đến khi không trả lời được hoặc không chỉ định kịp theo nhịp, người kế tiếp.
Phải tập trung nhớ lời đối đáp và nhớ tên bạn bè tham dự cuộc chơi.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:Tùy theo quản trò, loại dần hoặc để người vi phạm chọn tên bắt đầu lại cuộc chơi

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.