TIẾN TRONG ÁNH VÀNG

Nhạc và lời: Lê Cao Phan

Một đoàn thiếu niên lên đường hát vang – Tim tươi thắm, bước chân ta dồn đều khắp nơi – Cùng đi trên con đường sáng sáng ngời – Bao tâm hồn sáng trong như trời mai – Cầm tay chúng ta lên đường hát vang – Luôn tinh tấn, bước chân ta dồn đều khắp nơi – Cùng đi gây cho bao người niềm vui – Quyết tiến lên, quyết tiến trong Ánh Vàng – Hát vui ! Tiến lên ! niên thiếu đức tính trau dồi – Hát vang ! Tiến đều ! Thế Tôn gương Ngài cùng soi – Cầm tay chúng ta lên đường hát vang – Luôn tinh tấn, bước chân ta dồn đều khắp nơi – Cùng đi gây cho bao người niềm vui – Quyết tiến lên ! quyết tiến trong Ánh Vàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here